skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.166.511  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Treatise on Probability

Keynes John Maynard 1883-1946

London : Project Gutenberg, 1921

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
The power of logic : alternate printing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of logic : alternate printing

Layman C. Stephen

Mountain View, Calif. : Mayfield Pub. Co., 2000 - Mountain View, Calif. : Mayfield Pub. Co., 1999. - (160 LAY 2000) - ISBN0767417739

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Formal logic : a model of English
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal logic : a model of English

Rubin Ronald; Young Charles M

Mountain View, Calif. : Mayfield Pub. Co., c1989 - (160 RUB 1989) - ISBN0874848911

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The power of logic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of logic

Layman Charles S.

Mountain View, Calif. : Mayfield Pub., 1999 - (160 LAY 1999) - ISBN1559349557

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Notions de logique : Méthodes en sciences humaines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notions de logique : Méthodes en sciences humaines

Thiry Philippe

Bruxells : de Boeck, 1998 - (160 THI 1998) - ISBN2804129659

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to logic

Kegley Charles W.; Kegley Jacquelyn Ann

Lanham : Uni. of America , 1984 - (160 KEG 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logic học đại cương : Đào tạo đại học hành chính

Học viện hành chính Quốc gia

H. : ĐHQGHN., 2002 - (160 LOG 2002)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Исследования по неклассическим логикам и теории множеств

М. : Наука, 1979 - (160 ИСС 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Курс лекции по логики науки

Ракитов А.И.

М. : Высщая школа, 1971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Анализ и смысл : очерк семантических предпосылок логики и эпистемологии перевод с французского

Мулуд Н.

М. : Прогресс, 1979 - (160 Мул 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Логика и педагогика

Алексеев М.Н.

M. : Знание, 1965 - (160 АПЕ 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Введение в диалектическую логику. философия в системе науки и мировоззрения

Солопов Е.Ф.

Л. : Наука, 1979 - (160 Сол 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logic học đại cương : hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm

Phạm Quỳnh

H. : CTQG, 2011 - (160 PH-Q 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
A Treatise on Probabilityh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Treatise on Probabilityh

Keynes, John Maynard

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20652

Truy cập trực tuyến

15
A Short Course in Predicate Logic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Short Course in Predicate Logic

Jeff, Paris

9788740307955; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18855

Truy cập trực tuyến

16
Lôgíc học đại cương : sách giáo trình dùng trong các trường đại học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lôgíc học đại cương : sách giáo trình dùng trong các trường đại học

Nguyễn Thúy Vân; Nguyễn Anh Tuấn

H. : ĐHQGHN , 2016 - (160 NG-V 2016) - ISBN9786046208075

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logic học đại cương Đào tạo đại học hành chính

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2002 - (160 LOG 2002)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Short Course in Predicate Logic

Paris Jeff

Bookboon; 2014 - (512)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Логика: Экспресс - курс для подготовки к экзамену

Кузина Е.Б.

М.: МГУ, 1997 - (160 Куз 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Логика, диалексика и реальное мышление

Адэишвили Ш.Г.

Тбилиси : Мецниереба, 1984

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.166.511  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.205)
 2. 1957đến1972  (7.602)
 3. 1973đến1988  (70.151)
 4. 1989đến2005  (344.030)
 5. Sau 2005  (741.935)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.061.546)
 2. Chinese  (170.350)
 3. French  (110.401)
 4. Korean  (95.338)
 5. German  (73.917)
 6. Japanese  (56.686)
 7. Spanish  (3.087)
 8. Russian  (2.994)
 9. Portuguese  (2.190)
 10. Dutch  (1.009)
 11. Italian  (859)
 12. Norwegian  (541)
 13. Finnish  (373)
 14. Polish  (362)
 15. Danish  (358)
 16. Czech  (312)
 17. Slovak  (203)
 18. Undetermined  (181)
 19. Turkish  (160)
 20. Vietnamese  (112)
 21. Ukrainian  (88)
 22. Persian  (85)
 23. Hungarian  (59)
 24. Romanian  (58)
 25. Hebrew  (48)
 26. Arabic  (42)
 27. Lithuanian  (25)
 28. Greek  (14)
 29. Serbo-Croatian  (6)
 30. Macedonian  (2)
 31. Icelandic  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shelah, Saharon
 2. Castillo, Oscar
 3. Melin, Patricia
 4. Fernández-Duque, David
 5. Patey, Ludovic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...