skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing annotation compositionality and provenance for the Semantic Web.(Report)

Livingston, Kevin M ; Bada, Michael ; Hunter, Lawrence E ; Verspoor, Karin

Journal of Biomedical Semantics, Nov 22, 2013, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-1480 ; DOI: 10.1186/2041-1480-4-38

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KaBOB: ontology-based semantic integration of biomedical databases

Livingston, Kevin M ; Bada, Michael ; Baumgartner, William A ; Hunter, Lawrence E

BMC Bioinformatics, April 23, 2015, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0559-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The gene normalization task in BioCreative III

Lu, Zhiyong ; Kao, Hung-Yu ; Wei, Chih-Hsuan ; Huang, Minlie ; Liu, Jingchen ; Kuo, Cheng-Ju ; Hsu, Chun-Nan ; Tsai, Richard ; Dai, Hong-Jie ; Okazaki, Naoaki ; Cho, Han-Cheol ; Gerner, Martin ; Solt, Illes ; Agarwal, Shashank ; Liu, Feifan ; Vishnyakova, Dina ; Ruch, Patrick ; Romacker, Martin ; Rinaldi, Fabio ; Bhattacharya

BMC Bioinformatics, 2011, Vol.12(Suppl 8), p.S2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-12-S8-S2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated clean biomass to energy system

Livingston Kevin S ; Hummel Glenn T

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Request initiated collateral content offering

Hammond Kristian ; Budzik Jerome ; Birnbaum Lawrence ; Livingston Kevin ; Dredze Mark

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The digital revolution in phenotyping

Oellrich, Anika ; Collier, Nigel ; Groza, Tudor ; Rebholz-Schuhmann, Dietrich ; Shah, Nigam ; Bodenreider, Olivier ; Boland, Mary Regina ; Georgiev, Ivo ; Liu, Hongfang ; Livingston, Kevin ; Luna, Augustin ; Mallon, Ann-Marie ; Manda, Prashanti ; Robinson, Peter N. ; Rustici, Gabriella ; Simon, Michelle ; Wang, Liqin ; Winnenburg, Rainer ; Dumontier, Michel

Oellrich, Anika; Collier, Nigel; Groza, Tudor; Rebholz-Schuhmann, Dietrich; Shah, Nigam; Bodenreider, Olivier; Boland, Mary Regina; Georgiev, Ivo; Liu, Hongfang; Livingston, Kevin; Luna, Augustin; Mallon, Ann-Marie; Manda, Prashanti; Robinson, Peter N. Rustici, Gabriella; Simon, Michelle; Wang, Liqin; Winnenburg, Rainer; Dumontier, Michel (2015). The digital revolution in phenotyping. Briefings in Bioinformatics 17 (5), 819-830 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/bib/bbv083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Request initiated collateral content offering

Hammond, Kristian ; Budzik, Jerome ; Birnbaum, Lawrence ; Livingston, Kevin ; Dredze, Mark; Northwestern University (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated clean biomass to energy system

Livingston, Kevin S ; Hummel, Glenn T; Hesco Sustainable Energy, Llc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Australia: The Wired Continent: An Interview
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia: The Wired Continent: An Interview

Avant, Gayle R. ; Livingston, Kevin T.

The Australian Quarterly, 1997, Vol.69(2), p.50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00050091 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20634775

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Clean Biomass to Energy System

Livingston Kevin S ; Hummel Glenn T

Toàn văn sẵn có

11
A Prototype System that Learns by Reading Simplified Texts
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Prototype System that Learns by Reading Simplified Texts

Forbus, Kenneth D ; Riesbeck, Christopher ; Birnhaum, Lawrence ; Livingston, Kevin ; Sharma, Abhishek ; Ureel, Leo; Northwestern Univ Evanston Il Dept Of Electrical Engineering And Computer Science (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law enforcement officers wanted: good people for a thankless job. (Notable Speeches)

Henson, Henry P. ; Livingston, Kevin L.

The FBI Law Enforcement Bulletin, April, 2003, Vol.72(4), p.22(2)

ISSN: 0014-5688

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Prototype System that Learns by Reading Simplified Texts

Forbus, Kenneth D. ; Riesbeck, Christopher ; Birnhaum, Lawrence ; Livingston, Kevin ; Sharma, Abhishek ; Ureel, Leo; OSD or Non-Service DoD Agency; NORTHWESTERN UNIV EVANSTON IL DEPT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

DOI: 10.21236/ADA470413

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2006  (1)
 3. 2007đến2009  (3)
 4. 2010đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Livingston, Kevin
 2. Livingston, Kevin M
 3. Bada, Michael
 4. Verspoor, Karin
 5. Hunter, Lawrence E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...