skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 139.117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Attitudes of students from south-east and east Asian countries to slaughter and transport of livestock
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes of students from south-east and east Asian countries to slaughter and transport of livestock

Ling, R.Z.; Zulkifli, I.; Lampang, P.N., (...); Wang, Y.; Phillips, C.J.C.

Scopus; 09627286; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32523

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pig Farming

ISSN0031-9759

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tecnica pecuaria en Mexico

ISSN0040-1889

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archiv für Tierzucht

ISSN0003-9438

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

South African journal of animal science

ISSN0375-1589

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avian Pathology

ISSN0307-9457

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cattle

ISSN0094-3819

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

World animal review

ISSN1014-6954

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazilian journal of veterinary research and animal science

ISSN1413-9596

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista brasileira de ciência avícola

ISSN1516-635X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archivos latinoamericanos de producción animal

ISSN1022-1301

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journées de la recherche porcine en France

ISSN0767-9874

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Poultry Science

ISSN1682-8356

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poultry World

ISSN0032-5813

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Zoo and Wildlife Medicine

ISSN1042-7260

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Livestock science

ISSN1871-1413

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

内蒙古民族大学学报/#/內蒙古民族大學學報

ISSN1008-5149

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Animal Science

ISSN0021-8812

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industria avícola

ISSN0019-7467

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

当代畜牧/#/當代畜牧

ISSN1002-2996

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 139.117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (3.281)
 2. 1957đến1972  (2.641)
 3. 1973đến1988  (9.815)
 4. 1989đến2005  (16.191)
 5. Sau 2005  (105.274)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Livestock  (87.708)
 2. Agriculture  (23.039)
 3. Cattle  (20.490)
 4. Livestock Industry  (14.895)
 5. Animals  (13.838)
 6. Farms  (5.227)
 7. Swine  (4.983)
 8. Sheep  (4.786)
 9. Biology  (4.609)
 10. Economics  (3.568)
 11. Humans  (3.180)
 12. Sciences (General)  (2.772)
 13. Environmental Sciences  (2.618)
 14. Life Sciences  (2.596)
 15. Livestock Farms  (2.586)
 16. Public Health  (2.553)
 17. Grazing  (2.513)
 18. Ecology  (2.480)
 19. Feeds  (2.456)
 20. Engineering  (2.129)
 21. Ecosystems  (1.558)
 22. Biodiversity  (1.376)
 23. Chemistry  (1.204)
 24. Animal industry  (109)
 25. Law  (108)
 26. Agriculture Sciences  (104)
 27. Health Sciences  (92)
 28. Business, Economy and Management  (14)
 29. Nông nghiệp  (4)
 30. Động vật học  (2)
 31. Chăn nuôi  (2)
 32. Vật nuôi  (1)
 33. Hàn Quốc  (1)
 34. Việt Nam  (1)
 35. Lần thứ 8  (1)
 36. Canh tác đất dốc  (1)
 37. Hệ thống chăn nuôi  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (120.946)
 2. French  (1.502)
 3. Japanese  (1.116)
 4. Portuguese  (876)
 5. Spanish  (870)
 6. German  (458)
 7. Polish  (254)
 8. Chinese  (239)
 9. Hungarian  (151)
 10. Norwegian  (90)
 11. Russian  (72)
 12. Dutch  (57)
 13. Korean  (43)
 14. Arabic  (41)
 15. Italian  (37)
 16. Turkish  (28)
 17. Czech  (16)
 18. Ukrainian  (13)
 19. Persian  (10)
 20. Danish  (9)
 21. Slovak  (8)
 22. Romanian  (7)
 23. Lithuanian  (6)
 24. Greek  (6)
 25. Finnish  (6)
 26. Hebrew  (1)
 27. Vietnamese  (1)
 28. Serbo-Croatian  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. S - Agriculture.  (163)
 2. Q - Science.  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Herrero, Mario
 3. Heederik, Dick
 4. Butaye, Patrick
 5. Larsen, Jesper

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...