skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

悬置托架
Suspension bracket

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcrystallization of isotactic polypropylene containing a self-assembled nucleating agent nanonetwork

Liu, Kejun ; Jin, Ming ; La, Renxi ; Zhang, Jie ; Wang, Tao ; Zhang, Xiongwei

Materials Letters, June 15, 2014, Vol.125, p.209(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of phase morphology and crystalline structure on the toughness of rubber-toughened isotatic polypropylene blends

Du, Hainan ; Zhang, Yu ; Liu, Hong ; Liu, Kejun ; Jin, Ming ; Li, Xinpeng ; Zhang, Jie

Polymer, 15 September 2014, Vol.55(19), pp.5001-5012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3861 ; E-ISSN: 1873-2291 ; DOI: 10.1016/j.polymer.2014.08.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Neural Networks-Based Software for Measuring Heat Collection Rate and Heat Loss Coefficient of Water-in-Glass Evacuated Tube Solar Water Heaters

Liu, Zhijian ; Liu, Kejun ; Li, Hao ; Zhang, Xinyu ; Jin, Guangya ; Cheng, Kewei; Larsen, Peter E. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0143624 ; PMCID: 4666653 ; PMID: 26624613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动房防火保温材料
Remove room fireproof heat -insulation material

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种粘结石膏生产系统
Bonding gypsum production system

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种平板电脑显示屏材料
Tablet personal computer display screen material

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

防水拉扣
Waterproof zip-fastener

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种计算机显示器的悬挂结构
Hanging structure of computer displayer

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电脑机箱的喷涂工艺
Spraying technique of computer case

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型吨包
Novel ton package

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种带有防丢失点烟器的计算机
Computer with anti-lost cigarette lighter

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种低辐射电脑屏幕
Low-radiation computer screen

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种笔记本电脑散热器
Laptop heat sink

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

移动房保温材料
Remove room insulation material

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skid-mounted integrated process device of coalbed methane production well

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种可折叠便携键盘
Foldable portable keyboard

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种笔记本电脑用铝合金板制作方法
Manufacturing method of aluminum alloy plate for notebook computer

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

高能空气动力转子发动机总成
High energy air force rotor engine assembly

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种平板电脑显示屏保护膜的无泡贴膜方法
Bubble-free film pasting method for tablet computer display screen protecting film

Liu Kejun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (36)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (5)
 2. 1995đến2002  (8)
 3. 2003đến2007  (14)
 4. 2008đến2012  (35)
 5. Sau 2012  (196)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (212)
 2. Bài báo  (45)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (251)
 2. Chinese  (193)
 3. Japanese  (6)
 4. French  (3)
 5. German  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu Kejun
 2. Liu, Kejun
 3. Liu, K.
 4. Liu, Kj
 5. LI Jinyin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...