skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 798.592  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> political imegination in literature : A reader

Green P; Walzer

New York : Free Press, 1969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching literature – a new challenge

Nguyễn Phạm Hùng

Education and the Times 2003, No. 110

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
A handbook to literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A handbook to literature

Harmon William; Holman C. Hugh; Thrall William Flint

Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1996. - (803 HAR 1996) - ISBN0132347822

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Literature of the western world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature of the western world

Hurt James; Wilkie Brian

New York : Macmillan Pub. Co., c1992. - (PN6014 .L615 1992) - ISBN0024278254 (v. 1);ISBN0024278270 (v. 2)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The Norton anthology of world masterpieces : the Western tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Norton anthology of world masterpieces : the Western tradition

Lawall Sarah N; Mack Maynard

New York : Norton, c1999. - (PN6014 .N66 1999) - ISBN0393972895 (pbk. : v. 1);ISBN039397300X (pbk. : v. 2)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Literature to Cultural Literacy

Segal Naomi; Koleva Daniela

Palgrave Macmillan; 2014 - (809)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History Trauma and Healing in Postcolonial Narratives Reconstructing Identities

Ifowodo Ogaga

Palgrave Macmillan; 2013 - (809.93358)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shinran

Kurata H.; Hirano U

Tokyo : Cul. Int., 1964 - (895.6 KUR 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mississippi rag

ISSN0742-4612

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin / Svenskt musikhistoriskt arkiv

ISSN0586-0709

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goethe-Jahrbuch

ISSN0323-4207

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translation review

ISSN0737-4836

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citations for serial literature

ISSN1061-7434

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goethe : Viermonatsschr. d. Goethe-Gesellschaft ; neue Folge d. Jahrbuchs

ISSN0072-484X

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft

ISSN0863-2758

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel Studies in Musicology

ISSN0334-2026

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orbis tertius

ISSN0328-8188

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku

ISSN0352-9738

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ArtLies

ISSN1521-1606

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

História e antologia da literatura portuguesa

ISSN1645-5169

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 798.592  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (120.640)
 2. 1957đến1972  (48.516)
 3. 1973đến1988  (90.811)
 4. 1989đến2005  (206.749)
 5. Sau 2005  (302.559)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (668.194)
 2. French  (27.914)
 3. Spanish  (13.231)
 4. Swedish  (11.914)
 5. Portuguese  (10.425)
 6. German  (5.777)
 7. Undetermined  (2.270)
 8. Dutch  (2.245)
 9. Italian  (1.986)
 10. Polish  (1.436)
 11. Korean  (1.214)
 12. Russian  (1.145)
 13. Catalan  (1.123)
 14. Chinese  (589)
 15. Hungarian  (508)
 16. Norwegian  (498)
 17. Turkish  (488)
 18. Japanese  (460)
 19. Romanian  (455)
 20. Afrikaans  (433)
 21. Czech  (413)
 22. Danish  (334)
 23. Finnish  (290)
 24. Arabic  (266)
 25. Slovenian  (245)
 26. Ukrainian  (147)
 27. Lithuanian  (145)
 28. Greek  (142)
 29. Serbo-Croatian  (136)
 30. Slovak  (86)
 31. Hebrew  (66)
 32. Estonian  (58)
 33. Persian  (58)
 34. Icelandic  (54)
 35. Gallegan  (44)
 36. Welsh  (22)
 37. Vietnamese  (17)
 38. Armenian  (17)
 39. Basque  (17)
 40. Yiddish  (16)
 41. Hindi  (10)
 42. Macedonian  (9)
 43. Maori  (7)
 44. Malay  (6)
 45. Tagalog  (5)
 46. Syriac  (5)
 47. Albanian  (4)
 48. Bengali  (4)
 49. Amharic  (3)
 50. Germanic (Other)  (3)
 51. Gujarati  (2)
 52. Iloko  (1)
 53. Thai  (1)
 54. Georgian  (1)
 55. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...