skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: time?

Kết quả 1 - 20 của 844.107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Composition of bird species in Huu Lien Nature Reserve, Lang Son province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of bird species in Huu Lien Nature Reserve, Lang Son province

Nguyen, Lan Hung Son; Nguyen, Thi Hoa; Le, Trung Dung

p. 13-24; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4615

Truy cập trực tuyến

2
Composition of bird species in Huu Lien Nature Reserve, LangSon province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of bird species in Huu Lien Nature Reserve, LangSon province

Nguyen, Lan Hung Son; Nguyen, Thi Hoa; Le, Trung Dung

p. ) 13-22; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4621

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Medical Sublime

Lewis, Bradley

The Journal of medical humanities, 06 September 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-3645 ; PMID: 30191356 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10912-018-9536-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Words of Eternity: Blake and the Poetics of the Sublime

De Luca, Vincent Arthur

ISBN: ; E-ISBN: 9781400861781 ; DOI: 10.1515/9781400861781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SUBLIME ACTION

Lingis, Alphonso

Problemos, 2006, Issue 69, pp. 128-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-1126

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hertzian Sublime

Culler, Jonathan D

MLN, 2005, Vol.120(5), pp.969-985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7910 ; E-ISSN: 1080-6598

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SUBLIME ACTION

Lingis, Alphonso

Problemos, 2006, Issue 69, pp.128-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-1126

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sublime Repetitions

Radloff, Bernhard

University of Toronto Quarterly, 2002, Vol.71(2), pp.674-697 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0247 ; E-ISSN: 1712-5278

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sublime Bérénice

Gheeraert, Tony

Études Épistémè, 07 February 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1634-0450 ; DOI: 10.4000/episteme.3507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scriblerian Sublime

Fanning, Christopher

SEL Studies in English Literature 1500-1900, 2005, Vol.45(3), pp.647-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3657 ; E-ISSN: 1522-9270

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prolix Sublime

Bhattacharji, Shobhana; Jolicoeur, Serge (Editor) ; Curtis, Paul M. (Guesteditor)

Revue de l'Université de Moncton, 2005, pp.149-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0316-6368 ; E-ISSN: 1712-2139

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sublime

Jan Kenneth Weckman

Approaching Religion, 01 November 2017, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1799-3121 ; DOI: 10.30664/ar.67739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE SUBLIME

Antal, Éva

HJEAS : Hungarian Journal of English and American Studies, 2018, Vol.24(2), pp.389-391,506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12187364

Toàn văn sẵn có

14
Sublime Coleridge: The
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sublime Coleridge: The

Evans, Murray

ISBN: 978-1-349-34423-9 ; E-ISBN: 978-1-137-12154-7 ; DOI: 10.1057/9781137121547

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sublime repetitions

Radloff, Bernhard

University of Toronto Quarterly, Spring 2002, Vol.71(2), pp.674-697 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420247 ; E-ISSN: 17125278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Nature's Sublime: An Essay in Aesthetic Naturalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature's Sublime: An Essay in Aesthetic Naturalism

Corrington, Robert S

ISBN10: 0739182137 ; ISBN10: 1498510884 ; ISBN13: 9780739182130 ; ISBN13: 9781498510882 ; E-ISBN10: 0739182145 ; E-ISBN13: 9780739182147

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scriblerian sublime

Fanning, Christopher

Studies in English Literature, 1500-1900, Summer, 2005, Vol.45(3), p.647(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3657

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hertzian Sublime

Culler, Jonathan

MLN, Dec 2005, Vol.120(5), pp.969-985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267910 ; E-ISSN: 10806598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The Daemon Knows: Literary Greatness and the American Sublime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Daemon Knows: Literary Greatness and the American Sublime

Bloom, Harold

ISBN10: 0198753594 ; ISBN13: 9780198753599 ; E-ISBN10: 019106792X ; E-ISBN13: 9780191067921

Toàn văn sẵn có

20
Muscially Sublime: Indeterminacy, Infinity, Irresolvability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muscially Sublime: Indeterminacy, Infinity, Irresolvability

Brillenburg Wurth, Kiene

ISBN10: 0823230643 ; ISBN13: 9780823230648 ; E-ISBN10: 0823237982 ; E-ISBN13: 9780823237982

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 844.107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8.997)
 2. Toàn văn trực tuyến (844.105)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (21.816)
 2. 1956đến1971  (27.603)
 3. 1972đến1987  (144.117)
 4. 1988đến2004  (247.663)
 5. Sau 2004  (395.718)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (828.557)
 2. Physics  (29.599)
 3. Agriculture  (5.717)
 4. Engineering  (4.078)
 5. Lime  (2.739)
 6. Calcium Oxides  (2.723)
 7. Calcium  (687)
 8. Languages & Literatures  (686)
 9. Calcium Oxide  (626)
 10. Sublime  (621)
 11. Oxides  (465)
 12. History & Archaeology  (386)
 13. Calcium Compounds  (370)
 14. Philosophy  (311)
 15. Adsorption  (206)
 16. Biomass  (199)
 17. Cao  (172)
 18. Hydrogen  (157)
 19. Biodiesel  (155)
 20. Transesterification  (131)
 21. rare species  (3)
 22. lime stone mountain  (2)
 23. avifauna  (2)
 24. timbering  (2)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (698.899)
 2. Chinese  (128.390)
 3. French  (120.502)
 4. German  (106.784)
 5. Korean  (28.225)
 6. Japanese  (22.472)
 7. Russian  (22.244)
 8. Spanish  (15.651)
 9. Portuguese  (8.367)
 10. Italian  (4.966)
 11. Norwegian  (4.494)
 12. Danish  (3.650)
 13. Finnish  (3.128)
 14. Dutch  (2.927)
 15. Polish  (2.222)
 16. Czech  (1.646)
 17. Romanian  (1.288)
 18. Ukrainian  (1.004)
 19. Turkish  (684)
 20. Hungarian  (608)
 21. Greek  (239)
 22. Indonesian  (165)
 23. Arabic  (163)
 24. Hebrew  (109)
 25. Icelandic  (15)
 26. Persian  (9)
 27. Lithuanian  (4)
 28. Serbo-Croatian  (4)
 29. Thai  (2)
 30. Chamorro  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Qiang
 2. Liu, Huan
 3. Yao, Hong
 4. Li, Jing
 5. Hu, Hongyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...