skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum Wage and Mexican and Central American Influx

Von Scheven, Elsa ; Light, Ivan

Sociological Perspectives, December 2012, Vol.55(4), pp.613-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: 10.1525/sop.2012.55.4.613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los Angeles : l'économie ethnique iranienne

Light, Ivan ; Sabagh, Georges ; Bozorgmehr, Mehdi ; Der-Martirosian, Claudia ; Body-Gendrot, Sophie ; Ma Mung, Emmanuel ; Hodeir, Catherine

Revue Européenne des Migrations Internationales, 1992, Vol.8(1), pp.155-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0765-0752 ; E-ISSN: 1777-5418 ; DOI: 10.3406/remi.1992.1601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal/State Cost Sharing of Immigrant Welfare

Light, Ivan

DOI: 10.5070/P2XG6H

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fourth wave: California's newest immigrants

Light, Ivan

Contemporary Sociology, Jan, 1987, Vol.16, p.74(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through the Eye of the Needle: Immigrants and Enterprise in New York's Garment Trades. (Book Review)

Light, Ivan

American Journal of Sociology, 01 March 1988, Vol.93(5), pp.1249-1251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/228878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to America: Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration by Richard Alba and Victor Nee. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003, 359 Pages

Light, Ivan

Contexts, February 2004, Vol.3(2), pp.65-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-5042 ; E-ISSN: 1537-6052 ; DOI: 10.1525/ctx.2004.3.2.65

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Cities in World Perspective.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities in World Perspective.

Popenoe, David ; Light, Ivan

Contemporary Sociology, 09/1985, Vol.14(5), p.652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2069587

Toàn văn sẵn có

8
The Sociology of Secret Societies: A Study of Chinese Secret Societies in Singapore and Peninsular Malaysia.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Secret Societies: A Study of Chinese Secret Societies in Singapore and Peninsular Malaysia.

Light, Ivan ; Fong, Mak Lau

Contemporary Sociology, 07/1983, Vol.12(4), p.402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2067463

Toàn văn sẵn có

9
Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese, and Blacks.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese, and Blacks.

Leventman, Seymour ; Light, Ivan H.

Contemporary Sociology, 05/1973, Vol.2(3), p.318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2064205

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (1)
 2. 1983đến1984  (1)
 3. 1985đến1986  (1)
 4. 1987đến1988  (2)
 5. Sau 1988  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Light, Ivan
 2. Ivan Light
 3. Fong, Mak
 4. Seymour Leventman
 5. Light, I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...