skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 726.971  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folia Parasitologica

ISSN0015-5683

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

North American Birds

ISSN1525-3708

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herpetologica

ISSN0018-0831

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animal biology

ISSN1570-7555

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Genetics

ISSN0022-1333

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deutsche Entomologische Zeitschrift

ISSN1435-1951

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zoologische Mededelingen

ISSN1383-4517

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Condor

ISSN0010-5422

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biology international

ISSN0253-2069

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta amazonica

ISSN0044-5967

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zoosystematics and Evolution

ISSN1435-1935

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Mammalogy

ISSN0022-2372

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta entomologica bohemoslovaca

ISSN0001-5601

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutagenesis

ISSN0267-8357

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology

ISSN0091-7451

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northwestern Naturalist

ISSN1051-1733

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本応用動物昆虫学会誌

ISSN0021-4914

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alces

ISSN0835-5851

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

昆虫学报/#/昆蟲學報

ISSN0454-6296

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American arachnology

ISSN0364-9504

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 726.971  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (2.614)
 2. 1959đến1973  (4.225)
 3. 1974đến1988  (10.799)
 4. 1989đến2004  (73.702)
 5. Sau 2004  (631.580)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Life Sciences  (318.628)
 2. Biology  (152.501)
 3. Humans  (149.731)
 4. Medicine  (106.116)
 5. Animals  (90.828)
 6. Sciences (General)  (90.072)
 7. Female  (87.414)
 8. Male  (81.850)
 9. Chemistry  (52.816)
 10. Middle Aged  (45.932)
 11. Adult  (45.593)
 12. Anatomy & Physiology  (40.745)
 13. Gene Expression  (37.529)
 14. Engineering  (37.385)
 15. Cancer  (32.306)
 16. Mice  (30.686)
 17. Ecology  (21.810)
 18. Mutation  (20.706)
 19. Botany  (20.381)
 20. Immunology  (19.326)
 21. Environmental sciences  (17.134)
 22. Cell Biology  (14.926)
 23. Earth Sciences  (11.590)
 24. Bioinformatics  (10.732)
 25. Abridged  (8.018)
 26. Arabidopsis  (6.057)
 27. Pharmacology  (5.466)
 28. Geography  (4.670)
 29. Health Sciences  (4.348)
 30. Information technology  (956)
 31. Mineralogy  (571)
 32. Biomedical and Life Sciences  (506)
 33. Behavioral Sciences  (465)
 34. Biomedical  (271)
 35. Paleomicrobiology  (4)
 36. 500  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (691.133)
 2. French  (23.957)
 3. German  (9.739)
 4. Chinese  (1.513)
 5. Japanese  (883)
 6. Spanish  (778)
 7. Portuguese  (661)
 8. Undetermined  (189)
 9. Russian  (150)
 10. Norwegian  (133)
 11. Dutch  (116)
 12. Italian  (95)
 13. Ukrainian  (84)
 14. Afrikaans  (68)
 15. Turkish  (27)
 16. Lithuanian  (22)
 17. Polish  (14)
 18. Swedish  (14)
 19. Korean  (9)
 20. Arabic  (7)
 21. Czech  (6)
 22. Croatian  (5)
 23. Romanian  (4)
 24. Finnish  (4)
 25. Vietnamese  (4)
 26. Danish  (3)
 27. Catalan  (2)
 28. Indonesian  (2)
 29. Bulgarian  (2)
 30. Persian  (2)
 31. Hungarian  (1)
 32. Greek  (1)
 33. Icelandic  (1)
 34. Hebrew  (1)
 35. Serbo-Croatian  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Prodinra, Archive Ouverte
 2. Jonchère, Laurent
 3. Larose, Catherine
 4. Pillet, Lauriane
 5. Mornet, Dominique

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...