skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41.864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
School library management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

School library management

Repman Judi editor; Dickinson Gail K. editor

Santa Barbara, California : Linworth, [2015] - (025.1978 SCH 2015) - ISBN9781610691406 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Library assessment in higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library assessment in higher education

Matthews Joseph R.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, [2015] - (027.7 MAT 2015) - ISBN9781610698177 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Redesign your library website
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redesign your library website

Wittmann Stacy Ann; Stam Julianne author

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, [2016] - (006.7 WIT 2016) - ISBN9781440838569 (paperback : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Data information literacy : librarians, data, and the education of a new generation of researchers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data information literacy : librarians, data, and the education of a new generation of researchers

Carlson Jake editor; Johnston Lisa editor

West Lafayette, Indiana : Purdue University Press, [2015] - (028.7 DAT 2015) - ISBN9781557536969 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Libraries – A Force For Change: Inspiring…Surprising…Empowering

Parent, Ingrid;

IFLA Journal, December 2012, Vol.38(4), pp.322-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035212465068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opening Address by IFLA President Ingrid Parent: Sunday, 18 August 2013

Parent, Ingrid;

IFLA Journal, December 2013, Vol.39(4), pp.344-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035213510113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Address by IFLA President Sinikka Sipilä to the IFLA World Library and Information Congress, 80th IFLA General Conference and Assembly, 2014, Lyon, France

IFLA Journal, December 2014, Vol.40(4), pp.242-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035214554173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending cultural heritage – defending humanity

Ranta, Helena

IFLA Journal, December 2012, Vol.38(4), pp.329-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035212470354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet Librarian International 2011: The innovation and technology conference for information professionals

Bihani, Sanjay K

IFLA Journal, March 2012, Vol.38(1), pp.86-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035211435773

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News

IFLA Journal, December 2012, Vol.38(4), pp.332-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035212465067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library value in the developing world

Mccreadie, Nell

IFLA Journal, December 2013, Vol.39(4), pp.327-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035213510116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lyon Declaration on Access to Information and Development

IFLA Journal, December 2014, Vol.40(4), pp.240-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/1535370214554886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Address, World Library and Information Congress, San Juan, Puerto Rico, 2011

Parent, Ingrid

IFLA Journal, December 2011, Vol.37(4), pp.327-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035211430011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong libraries, strong societies

Sipilä, Sinikka

IFLA Journal, March 2013, Vol.39(1), pp.79-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035213477061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A brief history of the IFLA Journal

Mansfield, Jerry W

IFLA Journal, December 2014, Vol.40(4), pp.237-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035214554169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EVALUASI TINGKAT KETERPAKAIAN KOLEKSI UMUM DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Elva Rahmah ; Malta Nelisa ; Marlini Marlini

Jurnal Pustaka Budaya, 01 October 2015, Vol.2(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2355-1186 ; ISSN: 2442-7799 ; E-ISSN: 2442-7799

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile: Tom Smyth

Tom Smyth

Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 01 December 2013, Vol.8(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1911-9593 ; DOI: 10.21083/partnership.v8i2.2891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marco Pispisa, La biblioteca dei conti de Brandis del Friuli (1500-1984), Udine, Forum, 2012

Fiammetta Sabba

Bibliothecae.it, 01 July 2013, Vol.2(1), pp.296-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2280-7934 ; E-ISSN: 2283-9364 ; DOI: 10.6092/issn.2283-9364/5635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating the 40th Anniversary of the Foundation of the Department of Information Management of Hacettepe University

Yaşar Tonta ; Serap Kurbanoğlu

Türk Kütüphaneciliği, 01 November 2013, Vol.26(2), pp.224-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ČOPOVA DIPLOMA IN PRIZNANJA 2014

Zveza Bibliotekarskih Društev Slovenije = Slovenian Library Association Zbds

Knjižnica, 01 March 2015, Vol.58(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-2424 ; E-ISSN: 1581-7903

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41.864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (1.324)
 2. 1963đến1975  (2.548)
 3. 1976đến1988  (1.717)
 4. 1989đến2002  (6.045)
 5. Sau 2002  (30.226)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37.625)
 2. Spanish  (8.834)
 3. German  (2.063)
 4. Portuguese  (1.672)
 5. French  (975)
 6. Italian  (525)
 7. Persian  (475)
 8. Indonesian  (332)
 9. Chinese  (315)
 10. Turkish  (262)
 11. Polish  (260)
 12. Slovenian  (193)
 13. Arabic  (138)
 14. Romanian  (95)
 15. Slovak  (14)
 16. Korean  (10)
 17. Japanese  (5)
 18. Serbo-Croatian  (5)
 19. Danish  (2)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tkd
 2. Tk Yayın Kurulu
 3. Anonymous
 4. Bülent Yılmaz
 5. Alfredo Serrai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...