skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45.958  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
School library management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

School library management

Repman Judi editor; Dickinson Gail K. editor

Santa Barbara, California : Linworth, [2015] - (025.1978 SCH 2015) - ISBN9781610691406 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Library assessment in higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library assessment in higher education

Matthews Joseph R.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, [2015] - (027.7 MAT 2015) - ISBN9781610698177 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Redesign your library website
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redesign your library website

Wittmann Stacy Ann; Stam Julianne author

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, [2016] - (006.7 WIT 2016) - ISBN9781440838569 (paperback : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Data information literacy : librarians, data, and the education of a new generation of researchers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data information literacy : librarians, data, and the education of a new generation of researchers

Carlson Jake editor; Johnston Lisa editor

West Lafayette, Indiana : Purdue University Press, [2015] - (028.7 DAT 2015) - ISBN9781557536969 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library value in the developing world

Mccreadie, Nell

IFLA Journal, December 2013, Vol.39(4), pp.327-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035213510116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News

IFLA Journal, December 2012, Vol.38(4), pp.332-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035212465067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Libraries – A Force For Change: Inspiring…Surprising…Empowering

IFLA Journal, December 2012, Vol.38(4), pp.322-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035212465068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Address, World Library and Information Congress, San Juan, Puerto Rico, 2011

Parent, Ingrid

IFLA Journal, December 2011, Vol.37(4), pp.327-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035211430011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Address by IFLA President Sinikka Sipilä to the IFLA World Library and Information Congress, 80th IFLA General Conference and Assembly, 2014, Lyon, France

IFLA Journal, December 2014, Vol.40(4), pp.242-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035214554173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opening Address by IFLA President Ingrid Parent: Sunday, 18 August 2013

Parent, Ingrid;

IFLA Journal, December 2013, Vol.39(4), pp.344-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035213510113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong libraries, strong societies

Sipilä, Sinikka

IFLA Journal, March 2013, Vol.39(1), pp.79-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035213477061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lyon Declaration on Access to Information and Development

IFLA Journal, December 2014, Vol.40(4), pp.240-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/1535370214554886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet Librarian International 2011: The innovation and technology conference for information professionals

Bihani, Sanjay K

IFLA Journal, March 2012, Vol.38(1), pp.86-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035211435773

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A brief history of the IFLA Journal

Mansfield, Jerry W

IFLA Journal, December 2014, Vol.40(4), pp.237-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035214554169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending cultural heritage – defending humanity

Ranta, Helena

IFLA Journal, December 2012, Vol.38(4), pp.329-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/0340035212470354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Antojolías”: los modos de consagración en el campo de la bibliotecología y ciencia de la información internacionales

Urbizagástegui-Alvarado, Rubén

Palabra clave, 01 April 2017, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1853-9912 ; E-ISSN: 1853-9912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Students’ engagement during the IFLA Presidential Meeting 2011

Marangio, Federica

IFLA Journal, June 2011, Vol.37(2), pp.162-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0352 ; E-ISSN: 1745-2651 ; DOI: 10.1177/03400352110370020604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sale of books in Genoa in 1583

Graziano Ruffini

JLIS.it, 01 May 2018, Vol.9(2), pp.114-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2038-5366 ; E-ISSN: 2038-1026 ; DOI: 10.4403/jlis.it-12451

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The provision of bioinformatics services in Canadian academic libraries

Danielle Dennie

Journal of the Canadian Health Libraries Association, 01 July 2014, Vol.31(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1708-6892 ; E-ISSN: 1708-6892 ; DOI: 10.5596/c10-028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BTJ Kütüphane Hizmetleri

Mine İkican

Türk Kütüphaneciliği, 01 March 1998, Vol.12(1), pp.80-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45.958  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (1.587)
 2. 1964đến1977  (2.480)
 3. 1978đến1991  (2.518)
 4. 1992đến2006  (10.720)
 5. Sau 2006  (26.062)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (38.153)
 2. Spanish  (10.678)
 3. Portuguese  (4.333)
 4. German  (2.234)
 5. French  (1.428)
 6. Persian  (547)
 7. Italian  (524)
 8. Indonesian  (373)
 9. Chinese  (333)
 10. Polish  (274)
 11. Turkish  (263)
 12. Slovenian  (193)
 13. Arabic  (138)
 14. Romanian  (96)
 15. Slovak  (14)
 16. Korean  (10)
 17. Japanese  (5)
 18. Maori  (4)
 19. Danish  (2)
 20. Norwegian  (1)
 21. Bokmål, Norwegian  (1)
 22. Ukrainian  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. _ Tkd
 2. Tk Yayın Kurulu
 3. Anonymous
 4. Alfredo Serrai
 5. Wilson, Virginia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...