skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 269.851  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative library marketing and publicity best pratices

Rowman & Littlefield; 2014

Truy cập trực tuyến

2
Creating the customer-driven library : building on the bookstore model
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating the customer-driven library : building on the bookstore model

Woodward Jeannette A.

Chicago : American Library Association, 2005. - (021.7 WOO 2005) - ISBN0838908888

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)

Nguyen, Son Hoang; Chowdhury, Gobinda G.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26574

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anzeiger für Literatur der Bibliothekwissenschaft

ISSN1619-456X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knižnica

ISSN1335-7026

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report - Digital Library Federation

ISSN1536-2450

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Document numérique

ISSN1279-5127

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学图书馆学报/#/大學圖書館學報

ISSN1002-1027

Truy cập trực tuyến

9
Creative library marketing and publicity : best practices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative library marketing and publicity : best practices

Lackie Robert J. editor; Wood M. Sandra editor

Lanham : Rowman & Littlefield, [2015] - (021.7 CRE 2015) - ISBN9781442254206 (hardcover : alk. paper);ISBN9781442254213 (softcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Webology

ISSN1735-188X

Truy cập trực tuyến

11
Practical digital libraries : books, bytes, and bucks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical digital libraries : books, bytes, and bucks

Lesk Michael.

San Francisco, Calif. : Morgan Kaufmann Publishers, c1997. - (025 LES 1997) - ISBN1558604596 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Basic library skills
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic library skills

Wolf Carolyn E.

Jefferson, N.C. : McFarland & Co., c2006. - (025.5 WOL 2006) - ISBN0786426357

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal on Digital Libraries

ISSN1432-5012

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law library journal

ISSN0023-9283

Truy cập trực tuyến

15
Library services for open and distance learning : the third annotated bibliography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library services for open and distance learning : the third annotated bibliography

Slade Alexander L.; Kascus Marie; Slade Alexander L

Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 2000. - (016 SLA 2000) - ISBN1563087456

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report - Commission on Preservation and Access

ISSN1057-8064

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Abbey newsletter

ISSN0276-8291

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurostat electronic library

ISSN1608-7097

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report - National library, Singapore

ISSN0217-1546

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New England libraries

ISSN1063-5408

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 269.851  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (4.768)
 2. 1957đến1971  (3.797)
 3. 1972đến1986  (11.974)
 4. 1987đến2002  (45.166)
 5. Sau 2002  (202.369)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (238.809)
 2. French  (20.430)
 3. German  (10.970)
 4. Chinese  (3.347)
 5. Spanish  (2.530)
 6. Japanese  (1.165)
 7. Portuguese  (1.161)
 8. Korean  (844)
 9. Danish  (450)
 10. Russian  (337)
 11. Norwegian  (223)
 12. Italian  (197)
 13. Polish  (132)
 14. Czech  (100)
 15. Hungarian  (96)
 16. Persian  (73)
 17. Finnish  (61)
 18. Greek  (56)
 19. Hebrew  (46)
 20. Arabic  (39)
 21. Dutch  (29)
 22. Turkish  (26)
 23. Slovak  (9)
 24. Icelandic  (7)
 25. Ukrainian  (7)
 26. Romanian  (6)
 27. Lithuanian  (3)
 28. Serbo-Croatian  (2)
 29. Malay  (1)
 30. Vietnamese  (1)
 31. Maori  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Enis, Matt
 2. Peet, Lisa
 3. Fialkoff, Francine
 4. Berry, John N. , Iii
 5. Miller, Rebecca

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...