skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II Volume 1

Li D. Xu, A. Min Tjoa, Sohail S. Chaudhry.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29153

Truy cập trực tuyến

2
Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II

Li D. Xu, A. Min Tjoa, Sohail S. Chaudhry.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29150

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II Volume 1

Li D Xu A Min Tjoa Sohail S Chaudhry

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II

Li D Xu A Min Tjoa Sohail S Chaudhry

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

5
Electromagnetic theory for microwaves and optoelectronics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electromagnetic theory for microwaves and optoelectronics

Zhang Keqian; Li Dejie

Berlin ; New York : Springer, c2008 - (621.381 ZHA 2008) - ISBN9783540742951

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Nonlinear Integer Programming
Nonlinear Integer Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Integer Programming

New York : Springer, c2006. - (MLCM 2006/41439 (T)) - ISBN0-387-29503-8;ISBN1-4419-3991-1;ISBN9786610613793;ISBN1-280-61379-3;ISBN0-387-32995-1

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu trúc và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung (Liên hệ với tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Li Dong Jin; Nguyễn Hồng Cổn

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2018 - (495.181 LI 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rô-da Lúc-xăm-bua

Đờ-xăng-li Đ.; Ngô Mạnh Trí người dịch

H. : Phụ nữ, 1973 - (843 ĐOX 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...