skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Substantial and Radical Change’: A New Dawn for Scottish Criminal Procedure?

Chalmers, James ; Leverick, Fiona

Modern Law Review, September 2012, Vol.75(5), pp.837-864 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/j.1468-2230.2012.00926.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Should a Retrial be Permitted After a Conviction is Quashed on Appeal?

Chalmers, James ; Leverick, Fiona

Modern Law Review, September 2011, Vol.74(5), pp.721-749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/j.1468-2230.2011.00868.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Criminal law in the shadows: creating offences in delegated legislation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criminal law in the shadows: creating offences in delegated legislation

Chalmers, James ; Leverick, Fiona

Legal Studies, 06/2018, Vol.38(2), pp.221-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3875 ; E-ISSN: 1748-121X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/lst.2017.18

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mistake in self-defence after Drury.(Scotland)

Leverick, Fiona

Juridical Review, Feb, 2002, Issue 1, p.35-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-6785

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mistake in self-defence after Drury.(Scotland)

Leverick, Fiona

Juridical Review, Feb, 2002, Issue 1, p.35-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-6785

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint ventures for product development: Learning from experience

Littler, Dale ; Leverick, Fiona

Long Range Planning, 1995, Vol.28(3), pp.5,58-6,67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-6301 ; E-ISSN: 1873-1872 ; DOI: 10.1016/0024-6301(95)00010-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partnerships in the motor industry: Opportunities and risks for suppliers

Leverick, Fiona ; Cooper, Rachel

Long Range Planning, Feb 1998, pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00246301 ; E-ISSN: 18731872

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partnerships in the motor industry: Opportunities and risks for suppliers

Leverick, Fiona ; Cooper, Rachel

Long Range Planning, 1998, Vol.31(1), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-6301 ; E-ISSN: 1873-1872 ; DOI: 10.1016/S0024-6301(97)00092-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcoholism and criminal liability.(United Kingdom)

Gertz, Renate ; Leverick, Fiona ; Mclean, Sheila A. M.

Juridical Review, June, 2008, Issue 3, p.171-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-6785

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fair Labelling in Criminal Law

Chalmers, James ; Leverick, Fiona

Modern Law Review, March 2008, Vol.71(2), pp.217-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/j.1468-2230.2008.00689.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcoholism and criminal liability.(United Kingdom)

Gertz, Renate ; Leverick, Fiona ; Mclean, Sheila A. M.

Juridical Review, June, 2008, Issue 3, p.171-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-6785

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexities of collaborative product development

Bruce, Margaret ; Leverick, Fiona ; Littler, Dale

Technovation, 1995, Vol.15(9), pp.535-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-4972 ; E-ISSN: 1879-2383 ; DOI: 10.1016/0166-4972(95)96584-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexities of collaborative product development

Bruce, Margaret ; Leverick, Fiona ; Littler, Dale

Technovation, Nov 1995, p.535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01664972 ; E-ISSN: 18792383

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending Self-Defence †

Leverick, Fiona

Oxford Journal of Legal Studies, 2007, Vol. 27(3), pp.563-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6503 ; E-ISSN: 1464-3820 ; DOI: 10.1093/ojls/gqm012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Defence in Criminal Law.(Book review)

Leverick, Fiona

Oxford Journal of Legal Studies, Autumn, 2007, Vol.27(3), p.563-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (3)
 2. 1998đến2001  (2)
 3. 2002đến2006  (2)
 4. 2007đến2008  (5)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leverick, Fiona
 2. Leverick, F
 3. Chalmers, James
 4. Chalmers, J.
 5. Littler, Dale

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...