skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Thinking palestine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking palestine

Lentin, Ronit

E-ISBN 9781842779064 ; E-ISBN 9781842779071 ; E-ISBN 9781848133433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinian women from Femina Sacra to agents of active resistance

Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, 2011, Vol.34(3), pp.165-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2011.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A woman died: abortion and the politics of birth in Ireland.(Open Space)(Essay)

Lentin, Ronit

Feminist Review, Autumn, 2013, Issue 105, p.130-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-7789

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A woman died: abortion and the politics of birth in Ireland.(Open Space)(Essay)

Lentin, Ronit

Feminist Review, Autumn, 2013, Issue 105, p.130-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-7789

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Femina sacra: Gendered memory and political violence

Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, 2006, Vol.29(5), pp.463-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2006.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

a woman died: abortion and the politics of birth in Ireland

Lentin, Ronit

Feminist Review, November 2013, Vol.105(1), pp.130-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-7789

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

a woman died: abortion and the politics of birth in Ireland

Lentin, Ronit

Feminist Review, Nov 2013, Issue 105, pp.130-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01417789 ; E-ISSN: 14664380 ; DOI: 10.1057/fr.2013.21

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and surveillance in the settler colony: the case of Israeli rule over Palestine

Lentin, Ronit

Palgrave Communications, Dec 2017, Vol.3(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20551045 ; DOI: 10.1057/palcomms.2017.56

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

a woman died: abortion and the politics of birth in Ireland

Lentin, Ronit

Feminist Review, 1 January 2013, Issue 105, pp.130-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01417789 ; E-ISSN: 01417789

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum seekers, Ireland, and the return of the repressed

Lentin, Ronit

Irish Studies Review, 02 January 2016, Vol.24(1), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0882 ; E-ISSN: 1469-9303 ; DOI: 10.1080/09670882.2015.1113009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strangers and strollers: feminist notes on researching migrant m/others

Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, 2004, Vol.27(4), pp.301-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2004.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expected to live: women Shoah survivors' testimonials of silence.(accounts given by female survivors of the Holocaust)

Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, Nov-Dec, 2000, Vol.23(6), p.689(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 'Yiddishe mame' desperately seeking a 'mame loshn': toward a theory of the feminisation of stigma in the relations between Israelis and holocaust survivors

Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, Jan-April, 1996, Vol.19(1-2), p.87(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expected to live: Women shoah 1 survivors' testimonials of silence

Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, 2000, Vol.23(6), pp.689-700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(00)00141-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A yiddishe mame desperately seeking a Mame Loshn: Toward a theory of the feminisation of stigma in the relations between Israelis and Holocaust survivors

Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, 1996, Vol.19(1), pp.87-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/0277-5395(95)00066-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Luibhéid, Eithne ; Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, 2004, Vol.27(4), pp.293-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2004.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Migrant Activism and Integration from Below in Ireland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrant Activism and Integration from Below in Ireland

Lentin, Ronit ; Moreo, Elena;; Lentin, Ronit ; Moreo, Elena

ISBN: 978-1-349-33638-8 ; E-ISBN: 978-0-230-36924-5 ; DOI: 10.1057/9780230369245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Bodies and 'Headless Hookers': Alternative Global Narratives for 21st century Ireland

Lentin, Ronit

The Irish Review, June 2005, Vol.33(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0790-7850

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Bodies and 'Headless Hookers': Alternative Global Narratives for 21st Century Ireland

Lentin, Ronit

The Irish Review (1986-), 1 April 2005, Issue, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07907850 ; DOI: 10.2307/29736266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora Nation: Racialising Immigration in 21st Century Ireland

Lentin, Ronit

Fortnight, 1 March 2007, Issue, pp.7-9

ISSN: 01417762

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (25)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (3)
 2. 1996đến1999  (6)
 3. 2000đến2002  (7)
 4. 2003đến2006  (11)
 5. Sau 2006  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (36)
 2. Hungarian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lentin, Ronit
 2. Lentin, R.
 3. Ronit Lentin
 4. Abdo, Nahla
 5. Al-Hardan, Anaheed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...