skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.147  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING INFORMATION ITEMS IN FOLDERS

Lemay, Stephen, O

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING INFORMATION ITEMS IN FOLDERS

Lemay, Stephen, O

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE WITH INTERACTIVE POPUP VIEWS

Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface with interactive popup views

Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for attachment viewing and editing

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR TRANSITIONING BETWEEN USER INTERFACES

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE WITH INTERACTIVE POPUP VIEWS

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vorrichtung, Verfahren und Benutzeroberfläche mit interaktiven Popup-Ansichten

Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface with Interactive Popup Views

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG, VERFAHREN UND GRAFISCHE BENUTZERSCHNITTSTELLE ZUR ANSICHT UND BEARBEITUNG VON ATTACHMENTS

Lemay, Stephen, O

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Attachment Viewing and Editing

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE WITH INTERACTIVE POPUP VIEWS

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR ATTACHMENT VIEWING AND EDITING

Lemay, Stephen, O

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Manipulating Information Items in Folders

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface with interactive popup views

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for attachment viewing and editing

Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCH SCREEN DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR CUSTOMIZING DISPLAY OF CONTENT CATEGORY ICONS

Lemay Stephen O ; Williamson Richard

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DELAY OF DISPLAY EVENT BASED ON USER GAZE

Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface with content display modes and display rotation heuristics

Anzures Freddy Allen ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DELAY OF DISPLAY EVENT BASED ON USER GAZE

Chaudhri Imran ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.147  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (21)
 2. 2007đến2009  (194)
 3. 2010đến2012  (236)
 4. 2013đến2016  (298)
 5. Sau 2016  (398)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (625)
 2. German  (537)
 3. French  (134)
 4. Chinese  (66)
 5. Korean  (37)
 6. Danish  (31)
 7. Japanese  (22)
 8. Polish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lemay Stephen O
 2. Lemay, Stephen O
 3. Chaudhri, Imran
 4. Chaudhri Imran
 5. Lemay, Stephen, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...