skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.508  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface with interactive popup views

Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR TRANSITIONING BETWEEN USER INTERFACES

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon for a portion of a display screen

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface with interactive popup views

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Manipulating Information Items in Folders

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface with interactive popup views

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Attachment Viewing and Editing

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon for a portion of a display screen

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon for a portion of a display screen

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating information items in folders

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon for a portion of a display screen

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon for a portion of a display screen

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE MULTIFUNCTION DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR AN EMAIL CLIENT

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE WITH INTERACTIVE POPUP VIEWS

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for a display screen or portion thereof

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon for a portion of a display screen

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.508  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (21)
 2. 2007đến2009  (200)
 3. 2010đến2012  (259)
 4. 2013đến2016  (476)
 5. Sau 2016  (552)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.458)
 2. French  (299)
 3. German  (152)
 4. Chinese  (141)
 5. Korean  (77)
 6. Danish  (57)
 7. Japanese  (39)
 8. Spanish  (2)
 9. Polish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lemay Stephen O
 2. Lemay, Stephen O
 3. Chaudhri, Imran
 4. Chaudhri Imran
 5. Van Os Marcel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...