skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wishful thinking: Democracy promotion in the Americas under Harper

Legler, Thomas

International Journal, 1 July 2012, Vol.67(3), pp.583-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wishful Thinking: Democracy Promotion in the Americas under Harper

Legler, Thomas

International Journal, September 2012, Vol.67(3), pp.583-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070201206700303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-hegemonic regionalism and sovereignty in Latin America: optimists, skeptics, and an emerging research agenda

Legler, Thomas

Contexto Internacional, 01 December 2013, Vol.35(2), pp.325-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292013000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning the hard way: Defending democracy in Honduras

Legler, Thomas

International Journal, 1 July 2010, Vol.65(3), pp.601-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning the Hard Way: Defending Democracy in Honduras

Legler, Thomas

International Journal, September 2010, Vol.65(3), pp.601-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070201006500305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing update operations in in-memory database systems

Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zum Feststellen und Anzeigen von Verzahnungsfehlern sowie Messvorrichtung zur Qualitätsprüfung von Zahnrädern und/oder Zahnwellen

Legler, Thomas

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast Aggregation on Compressed Data

Legler, Thomas

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIMIZING UPDATE OPERATIONS IN IN-MEMORY DATABASE SYSTEMS

Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIMIZING UPDATE OPERATIONS IN IN-MEMORY DATABASE SYSTEMS

Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China y la búsqueda de la gobernanza regional autónoma en América Latina

Legler, Thomas ; Turzi, Mariano ; Tzili - Apango, Eduardo

Revista CIDOB d'afers internacionals Revista CIDOB d'Afers Internacionals Revista CIDOB d' Afers Internacionals 1133-6595, 2018, Issue 119, Issue 119, Issue 119

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleaving with coroutines: a systematic and practical approach to hide memory latency in index joins.(Report)

Psaropoulos, Georgios ; Legler, Thomas ; May, Norman ; Ailamaki, Anastasia

The VLDB Journal The International Journal on Very Large Data Bases, 2019, Vol.28(4), p.451(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-8888 ; DOI: 10.1007/s00778-018-0533-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
China y la búsqueda de la gobernanza regional autónoma en América Latina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China y la búsqueda de la gobernanza regional autónoma en América Latina

Legler, Thomas ; Turzi, Mariano ; Tzili-Apango, Eduardo

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 09/21/2018, Issue 119, pp.245-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11336595 ; E-ISSN: 2013035X ; DOI: http://dx.doi.org/10.24241/rcai.2018.119.1.245

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database value identifier hash map

Legler, Thomas ; Steinemann, Peter

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATABASE VALUE IDENTIFIER HASH MAP

Legler Thomas ; Steinemann Peter

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faster Main Memory Scans in Unsorted Dictionary-Encoded Vectors

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUCKET SKIPLISTS

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUCKET SKIPLISTS

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bucket skiplists

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2005  (4)
 3. 2006đến2010  (6)
 4. 2011đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (34)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (49)
 2. German  (7)
 3. French  (5)
 4. Spanish  (5)
 5. Chinese  (2)
 6. Portuguese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Legler, Thomas
 2. Legler Thomas
 3. Schreter Ivan
 4. Legler, T
 5. Andrei Mihnea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...