skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and human rights. The BMA's latest handbook on human rights challenges us all

Leaning, J

BMJ (Clinical research ed.), 16 June 2001, Vol.322(7300), pp.1435-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 11408284 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Letter from Afghanistan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter from Afghanistan

Leaning, J.

BMJ, 2/9/2002, Vol.324(7333), pp.360-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 14685833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7333.360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Was the Afghan conflict a just war?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was the Afghan conflict a just war?

Leaning, J.

BMJ, 2/9/2002, Vol.324(7333), pp.353-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 14685833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7333.353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Health and human rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and human rights

Leaning, J.

BMJ, 6/16/2001, Vol.322(7300), pp.1435-1436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.322.7300.1435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Book: La Tendresse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book: La Tendresse

Leaning, J.

BMJ, 10/19/2002, Vol.325(7369), pp.908-908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 14685833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.325.7369.908

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics of research in refugee populations

Leaning, J

Lancet (London, England), 05 May 2001, Vol.357(9266), pp.1432-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 11356466 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Politics, medical journals, the medical profession and the Israel lobby
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics, medical journals, the medical profession and the Israel lobby

Yudkin, J. S. ; Leaning, J.

BMJ, 05/12/2015, Vol.350(may12 7), pp.h2377-h2377 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1756-1833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h2377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights and medical education

Leaning, J

BMJ (Clinical research ed.), 29 November 1997, Vol.315(7120), pp.1390-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 9418078 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War crimes and medical science

Leaning, J

BMJ (Clinical research ed.), 07 December 1996, Vol.313(7070), pp.1413-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 8973217 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Medicine and international humanitarian law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine and international humanitarian law

Leaning, J.

BMJ, 08/14/1999, Vol.319(7207), pp.393-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.319.7207.393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine and international humanitarian law. Law provides norms that must guide doctors in war and peace

Leaning, J

BMJ (Clinical research ed.), 14 August 1999, Vol.319(7207), pp.393-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 10445905 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment and health: 5. Impact of war

Leaning, J

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 31 October 2000, Vol.163(9), pp.1157-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; PMID: 11079063 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physicians, triage, and nuclear war

Leaning, J

Lancet (London, England), 30 July 1988, Vol.2(8605), pp.269-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 2899247 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
New challenges for humanitarian protection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New challenges for humanitarian protection

Bruderlein, C. ; Leaning, J.

BMJ, 08/14/1999, Vol.319(7207), pp.430-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.319.7207.430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New challenges for humanitarian protection

Bruderlein, C ; Leaning, J

BMJ (Clinical research ed.), 14 August 1999, Vol.319(7207), pp.430-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 10445928 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine and global survival.

Smith, R ; Leaning, J

British Medical Journal, 18 September 1993, Vol.307(6906), p.693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.307.6906.693 ; PMID: 8401085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine and global survival

Smith, R ; Leaning, J

BMJ (Clinical research ed.), 18 September 1993, Vol.307(6906), pp.693-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 8401085 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consequences of maternal mortality on infant and child survival: a 25-year longitudinal analysis in Butajira Ethiopia (1987-2011)

Moucheraud, C ; Worku, A ; Molla, M ; Finlay, JE ; Leaning, J ; Yamin, AE

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chernobyl: learning from experience

Cassel, C K ; Leaning, J

The New England journal of medicine, 27 July 1989, Vol.321(4), pp.254-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 2747761 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physicians for Human Rights documents systematic abuse against ethnic Albanian physicians and patients

Leaning, J ; Vollen, L ; Palmer, C

Lancet (London, England), 13 March 1999, Vol.353(9156), pp.921-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 10094001 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (5)
 2. 1993đến1996  (7)
 3. 1997đến1999  (7)
 4. 2000đến2008  (8)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leaning, J.
 2. Leaning, Jennifer
 3. Leaning
 4. Jennifer Leaning
 5. J. Leaning

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...