skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Department

Le Espiritu, Yen

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, January 1995, Vol.537(1), pp.190-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716295537000022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Celebrating Debutantes and Quinceañeras: Coming of Age in American Ethnic Communities . By Evelyn Ibatan Rodriguez. Philadelphia: Temple University Press, 2013. Pp. xii+213. $29.95 (paper).
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating Debutantes and Quinceañeras: Coming of Age in American Ethnic Communities . By Evelyn Ibatan Rodriguez. Philadelphia: Temple University Press, 2013. Pp. xii+213. $29.95 (paper).

Le Espiritu, Yen

American Journal of Sociology, 05/2014, Vol.119(6), pp.1763-1765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602 ; E-ISSN: 1537-5390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/675999

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About ghost stories: the Vietnam War and "rememoration".(Special Topic: Comparative Racialization)(Correspondents at Large)(Critical essay)

Le Espiritu, Yen

PMLA, Oct, 2008, Vol.123(5), p.1700-1702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-8129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
"We Don't Sleep around like White Girls Do": Family, Culture, and Gender in Filipina American Lives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"We Don't Sleep around like White Girls Do": Family, Culture, and Gender in Filipina American Lives

Le Espiritu, Yen

Signs: Journal of Women in Culture and Society, 01/2001, Vol.26(2), pp.415-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-9740 ; E-ISSN: 1545-6943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/495599

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Migration, and Work

Le Espiritu, Yen

Revue européenne des migrations internationales, 29 May 2005, Issue 1, pp.3-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0765-0752 ; E-ISSN: 1777-5418

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews -- Ethnic Minorities and Employment Practice: A Study of Six Organizations by Nick Jewson, David Mason, Sue Waters and Janet Harvey

Le Espiritu, Yen

Contemporary Sociology, Vol.20(4), p.554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home bound: Filipino American lives across cultures, communities, and countries

Le Espiritu, Yen ; Okamira, Jonathan

Journal of International Migration and Integration, Vol.5(2), pp.259-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14883473 ; E-ISSN: 18746365

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Racing Romance: Love, Power, and Desire among Asian American/White Couples

Le Espiritu, Yen

Gender & Society, August 2011, Vol.25(4), pp.534-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432 ; E-ISSN: 1552-3977 ; DOI: 10.1177/0891243210391093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating Debutantes and Quinceañeras: Coming of Age in American Ethnic Communities (Book Review)

Le Espiritu, Yen

American Journal of Sociology, 01 May 2014, Vol.119(6), pp.1763-1765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/675999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslims in Motion: Islam and National Identity in the Bangladeshi Diaspora (Book Review)

Le Espiritu, Yen

American Journal of Sociology, 01 January 2013, Vol.118(4), pp.1143-1144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/668541

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Force of Domesticity: Filipina Migrants and Globalization

Le Espiritu, Yen

The American Journal of Sociology, Vol.115(5), p.1655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/652952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking the Silence: Redress and Japanese American Ethnicity. (Book Review)

Le Espiritu, Yen

American Journal of Sociology, 01 January 1996, Vol.101(4), pp.1122-1123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/230801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

On My Own: Korean Businesses and Race Relations in America.

Le Espiritu, Yen

Social Forces, 1999, Vol. 77(4), pp.1632-1633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/77.4.1632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America.(Book Review)

Le Espiritu, Yen

The Western Historical Quarterly, Winter, 2005, Vol.36(4), p.514(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-3810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Home Bound: Filipino American Lives across Cultures, Communities, and Countries
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home Bound: Filipino American Lives across Cultures, Communities, and Countries

Yung, Judy ; Le Espiritu, Yen

The Western Historical Quarterly, 07/01/2004, Vol.35(2), p.233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00433810 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/25442981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến2000  (2)
 3. 2001đến2004  (3)
 4. 2005đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (10)
 2. Bài báo  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Le Espiritu, Yen
 2. Espiritu, Yen
 3. Yen Le Espiritu
 4. Le Espiritu, Y.
 5. Espiritu, Yen Le

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...