skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a questionnaire encompassing indicators of distress: a tool for use with women in surgical continuity of care for breast cancer

Jørgensen, L ; Garne, J P ; Søgaard, M ; Laursen, B S

European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society, April 2015, Vol.19(2), pp.129-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-2122 ; PMID: 25465772 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2014.10.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The experience of distress in relation to surgical treatment and care for breast cancer: An interview study

Jørgensen, L ; Garne, J P ; Søgaard, M ; Laursen, B S

European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society, December 2015, Vol.19(6), pp.612-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-2122 ; PMID: 25963860 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2015.03.009

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study

Jørgensen, L ; Laursen, B S ; Garne, J P ; Sherman, K A ; Søgaard, M

European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society, June 2016, Vol.22, pp.30-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-2122 ; PMID: 27179890 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
The N-terminal domain (IF2N) of bacterial translation initiation factor IF2 is connected to the conserved C-terminal domains by a flexible linker
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The N-terminal domain (IF2N) of bacterial translation initiation factor IF2 is connected to the conserved C-terminal domains by a flexible linker

Laursen, B. S.

Protein Science, 01/01/2004, Vol.13(1), pp.230-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-8368 ; E-ISSN: 1469-896X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1110/ps.03337604

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Initiation of Protein Synthesis in Bacteria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiation of Protein Synthesis in Bacteria

Laursen, B. S. ; Sorensen, H. P. ; Mortensen, K. K. ; Sperling-Petersen, H. U.

Microbiology and Molecular Biology Reviews, 03/01/2005, Vol.69(1), pp.101-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1092-2172 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MMBR.69.1.101-123.2005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fokus på seksualiteten hos den kronisk nyresyge patient
Focus on sexuality of patients with chronic kidney failure

Agnholt, H ; Nielsen, M B ; Emmersen, M D ; Kassow, P B ; Gjytkjaer, L N ; Laursen, B S

Dialäsen, 2009, Issue 5

ISSN: 1104-4616

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Swedish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Laursen, B.S.
 2. Laursen, B. S.
 3. Laursen, BS
 4. Garne, J.P.
 5. Søgaard, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...