skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for browsing media content based on user affinity

Nazarian David S ; Laurel Brenda K ; Perzel Kimberly A

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for browsing media content based on user affinity

Nazarian, David S ; Laurel, Brenda K ; Perzel, Kimberly A; Sun Microsystems, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIRTUAL REALITY CHECK: AN E-MAIL INTERVIEW WITH BRENDA LAUREL

Laurel, Brenda ; Sand, Michael

Aperture, 1 July 1994, Issue, pp.70-72

ISSN: 00036420

Toàn văn sẵn có

4
Toward the design of a computer-based interactive fantasy system
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward the design of a computer-based interactive fantasy system

Laurel, Brenda

Toàn văn sẵn có

5
Computers as Theatre
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers as Theatre

Derose, David J. ; Laurel, Brenda

TDR (1988-), 24/1993, Vol.37(4), p.175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10542043 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1146303

Toàn văn sẵn có

6
Toward the design of a computer-based interactive fantasy system
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward the design of a computer-based interactive fantasy system

Laurel, Brenda Kay

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for browsing media content based on user affinity

Nazarian David S ; Laurel Brenda K ; Perzel Kimberly A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality

Laurel, Brenda

Scientific American, Sep 1995, Vol.273(3), p.90

ISSN: 00368733 ; E-ISSN: 19467087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Extinguish the Flame?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extinguish the Flame?

Laurel, Brenda K.

Science News, 10/06/1984, Vol.126(14), p.211

ISSN: 00368423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3968923

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Classic Reconfigured (Book Review)

Laurel, Brenda ; Tow, Rob

Science, 21 September 2007, Vol.317(5845), pp.1684-1685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1142472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (1)
 2. 1986đến1992  (2)
 3. 1993đến1993  (1)
 4. 1994đến1995  (2)
 5. Sau 1995  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Laurel, Brenda
 2. Nazarian David S
 3. Perzel Kimberly A
 4. Laurel Brenda K
 5. Laurel, Brenda K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...