skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The expressive effect of the Athenian prostitution laws

Lanni, Adriaan

Classical Antiquity, April, 2010, Vol.29(1), p.45(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-6656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precautionary constitutionalism in ancient Athens. (Constitutions: Ancient and Modern)

Lanni, Adriaan ; Vermeule, Adrian

Cardozo Law Review, Feb, 2013, Vol.34(3), p.893-915 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-5192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSTITUTIONAL DESIGN IN THE ANCIENT WORLD

Lanni, Adriaan ; Vermeule, Adrian

Stanford Law Review, Apr 2012, Vol.64(4), pp.907-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00389765 ; E-ISSN: 19398581

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitional Justice in Ancient Athens: A Case Study

Lanni, Adriaan M.

Adriaan M. Lanni, Transitional Justice in Ancient Athens: A Case Study, 32 U. Pa. J. Int’l L. 551 (2010). [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1938-0283

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precautionary Constitutionalism in Ancient Athens

Lanni, Adriaan M. ; Vermeule, Cornelius Adrian

Adriaan M.Lanni & Adrian Vermeule, Precautionary Constitutionalism in the Ancient World, 34 Cardozo L. Rev. 893 (2013). [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-5192

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social norms in the courts of ancient Athens

Lanni, Adriaan

Journal of Legal Analysis, Summer, 2009, Vol.1(2), p.691-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1946-5319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of community justice

Lanni, Adriaan

Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Summer, 2005, Vol.40(2), p.359-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-8039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The laws of war in Ancient Greece.(The Conduct of War in the Ancient World and Early Islamic History)(Law, War, and History: A Special Issue)

Lanni, Adriaan

Law and History Review, Fall, 2008, Vol.26(3), p.469-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-2480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Laws of War in Ancient Greece
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Laws of War in Ancient Greece

Lanni, Adriaan

Law and History Review, 2008, Vol.26(3), pp.469-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-2480 ; E-ISSN: 1939-9022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0738248000002534

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jury sentencing in noncapital cases: An idea whose time has come (again)?

Lanni, Adriaan

The Yale Law Journal, May 1999, pp.1775-1803 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00440094 ; E-ISSN: 19398611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The homicide courts and the Dikasteria: a paradigm not followed

Lanni, Adriaan

Greek, Roman, and Byzantine Studies, Winter, 2000, Vol.41(4), p.311-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-3916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting public rights in private arbitration

Lanni, Adriaan

The Yale Law Journal, Jan 1998, pp.1157-1162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00440094 ; E-ISSN: 19398611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Norms in the Courts of Ancient Athens

Lanni, Adriaan M.

Adriaan Lanni, Social Norms in the Courts of Ancient Athens, 9 Journal of Legal Analysis 691 (2009). [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1946-5319

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Community Justice

Lanni, Adriaan M.

Adriaan Lanni, The Future of Community Justice, 40 Harvard C.R.-C.L. L. Rev. 359 (2005). [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-8039

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Verdict Most Just": The Modes of Classical Athenian Justice

Lanni, Adriaan M.

Adriaan Lanni, "Verdict Most Just": The Modes of Classical Athenian Justice, 16 Yale J. L. & Human.(2004).

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN MEMORIAM: JUDGE STEPHEN REINHARDT.(includes 8 testimonials)(Testimonial)

Kennedy, Anthony M. ; Sotomayor, Sonia ; Barron, David J. ; Crespo, Andrew Manuel ; Dorf, Michael C. ; Gerken, Heather K. ; Lanni, Adriaan ; Sachs, Benjamin I.

Harvard Law Review, 2018, Vol.131(8), p.2097(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-811X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Law Courts of Democratic Athens
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law Courts of Democratic Athens

Lanni, Adriaan

ISBN10: 0521857597 ; ISBN10: 0521733014 ; ISBN13: 9780521857598 ; ISBN13: 9780521733014 ; E-ISBN10: 0511314450 ; E-ISBN13: 9780511314452

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precedent and legal reasoning in classical Athenian courts: a noble lie?

Lanni, Adriaan

American Journal of Legal History, Jan, 1999, Vol.43(1), p.27-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Norms in the Ancient Athenian Courts

Lanni, Adriaan M.

Lanni, Adriaan M. "Social Norms in the Ancient Athenian Courts," 1 J. Legal Analysis 691 (2009). [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2161-7201

Toàn văn sẵn có

20
Spectator sport or serious politics? όί περιεστηκότες and the Athenian lawcourts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectator sport or serious politics? όί περιεστηκότες and the Athenian lawcourts

Lanni, Adriaan M.

The Journal of Hellenic Studies, 11/1997, Vol.117, pp.183-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0075-4269 ; E-ISSN: 2041-4099 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/632557

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (4)
 2. 2000đến2005  (4)
 3. 2006đến2008  (7)
 4. 2009đến2012  (10)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lanni, Adriaan
 2. Lanni, A.
 3. Adriaan Lanni
 4. Lanni, Adriaan M
 5. Vermeule, Adrian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...