skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 571.862  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Old Javanese Rāmāyaṇa Kakawin With Special Reference to the Problem of Interpolation in Kakawins

Hooykaas C

Nijhoff; 1955 - (899.222)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentaar op de Salasilah van Koetai

Kern W

M Nijhoff; 1958 - (899)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor’s Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2014, Vol.66(3), pp.v-vii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2014.0049

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Of Course There Are Werewolves and Vampires”: True Blood and the Right to Rights for Other Species

Hudson, Dale M

American Quarterly, 2013, Vol.65(3), pp.661-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2013.0048

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor’s Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2012, Vol.64(1), pp.vii-ix [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2012.0005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor’s Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2012, Vol.64(4), pp.ix-x [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2012.0042

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2011, Vol.63(3), pp.v-vi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2011.0034

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor's Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2011, Vol.63(1), pp.ix-x [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2011.0008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor's Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2011, Vol.63(2), pp.vii-viii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2011.0022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor’s Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2012, Vol.64(2), pp.vii-viii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2012.0024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor’s Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2013, Vol.65(1), pp.vii-viii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2013.0006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation, Dispossession, and Debt: The Racial Logic of Global Capitalism—An Introduction

Chakravartty, Paula ; Silva, Denise Ferreira Da

American Quarterly, 2012, Vol.64(3), pp.361-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2012.0033

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor’s Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2013, Vol.65(3), pp.v-vii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2013.0038

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor’s Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2014, Vol.66(1), pp.v-vi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2014.0009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor’s Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2013, Vol.65(4), pp.iv-v [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2013.0057

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Dimensions of Empire and Resistance: A Forum on the Past, Present, and Future of US (Un)Equal Rights

Chávez, Ernesto

American Quarterly, 2014, Vol.66(1), pp.139-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2014.0008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2012, Vol.64(3), pp.v-vii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2012.0030

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to "Currents&quot

American Quarterly, 2012, Vol.64(2), pp.301-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2012.0026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor’s Note

Banet-Weiser, Sarah

American Quarterly, 2014, Vol.66(2), pp.v-vi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2014.0036

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Yoshihara, Mari

American Quarterly, 2014, Vol.66(4), pp.v-v [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: 10.1353/aq.2014.0063

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 571.862  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (292.005)
 2. Toàn văn trực tuyến (571.860)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (77.298)
 2. 1957đến1971  (31.015)
 3. 1972đến1986  (50.793)
 4. 1987đến2002  (107.617)
 5. Sau 2002  (300.406)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (439.211)
 2. French  (142.884)
 3. Spanish  (28.848)
 4. German  (21.677)
 5. Portuguese  (18.097)
 6. Italian  (8.030)
 7. Russian  (4.010)
 8. Polish  (3.540)
 9. Catalan  (2.914)
 10. Dutch  (2.599)
 11. Afrikaans  (1.873)
 12. Czech  (1.659)
 13. Serbo-Croatian  (1.206)
 14. Macedonian  (981)
 15. Turkish  (921)
 16. Danish  (680)
 17. Lithuanian  (560)
 18. Romanian  (560)
 19. Arabic  (551)
 20. Norwegian  (533)
 21. Bulgarian  (372)
 22. Persian  (279)
 23. Slovak  (196)
 24. Chinese  (188)
 25. Basque  (159)
 26. Hungarian  (129)
 27. Ukrainian  (123)
 28. Greek  (57)
 29. Finnish  (16)
 30. Tagalog  (9)
 31. Japanese  (8)
 32. Tibetan  (4)
 33. Korean  (3)
 34. Maori  (3)
 35. Vietnamese  (2)
 36. Welsh  (2)
 37. Icelandic  (2)
 38. Albanian  (2)
 39. Hindi  (1)
 40. Samoan  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Svennevig, Jan
 2. Haugh, Michael
 3. Banet-Weiser, Sarah
 4. Forceville, Charles
 5. Locher, Miriam A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...