skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 643.558  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Myths Mysteries and Magic

Stollznow Karen

Palgrave Macmillan; 2014 - (401)

Truy cập trực tuyến

2
Writing and Publishing Science Research Papers in English : A Global Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing and Publishing Science Research Papers in English : A Global Perspective

Englander, Karen

9789400777149; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62132

Truy cập trực tuyến

3
Assessment and autonomy in language learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment and autonomy in language learning

Carol J. Everhard, Independent Researcher, Greece and Linda Murphy, The Open University, UK.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61931

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> study of language

Yule George

Cambridge : Cambridge University Press, 1996 - (410 YUL 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The Cambridge encyclopedia of language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cambridge encyclopedia of language

Crystal David

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1997. - (P29 .C64 1997) - ISBN0521550505;ISBN0521559677 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
A Listwise Approach to Coreference Resolution in Multiple Languages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Listwise Approach to Coreference Resolution in Multiple Languages

Tran, Oanh Thi; Ngo, Bach Xuan; Nguyen, Minh Le; Shimazu, Akira

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60595

Truy cập trực tuyến

7
The Celtic languages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Celtic languages

MacAulay Donald

Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1992. - (491.6 CEL 1992) - ISBN0521231272 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on language

Chomsky Noam.

New York : Pantheon Books, c1975 - (410 CHO 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, frogs and savants : more linguistic problems, puzzles and polemics

Smith N. V.

Malden, MA : Blackwell Pub., 2005. - (400 SMI 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
English for Writing Research Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English for Writing Research Papers

Wallwork, Adrian

9781441979223; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62129

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service Oriented Computing and Applications

ISSN1863-2386

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swift For Dummies

Feiler Jesse

For Dummies; 2015 - (005.133 FEI 2015)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of formal languages Volume 1

Rozenberg A Salomaa

Springer; 1997 - (511.3 ROZ 1997)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Modern language journal.

Association of Modern Language Teachers of the Central West and South.; Federation of Modern Language Teachers Associations.; National Federation of Modern Language Teachers Associations.; National Federation of Modern Language Teachers.

Madison, Wis. [etc.] National Federation of Modern Language Teachers Associations. - (PB1 .M47) - ISSN0026-7902

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The origin of language : tracing the evolution of the mother tongue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origin of language : tracing the evolution of the mother tongue

Ruhlen Merritt

Canada : Wiley, c1994 - (401 RUH 1994) - ISBN0471159638

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The future in thought and language : diachronic evidence from Romance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future in thought and language : diachronic evidence from Romance

Fleischman Suzanne

N.Y. : Cambridge University Press, 2009 - (440 FLE 2009) - ISBN9780521105705

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Writing computer code
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing computer code

Minnick Chris; Holland Eva author

Hoboken, NJ : Wiley, [2016]; 2016 - (QA76.6 .M526 2016) - ISBN9781119177302 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

IPSJ digital courier

Truy cập trực tuyến

19
Programming languages : paradigm and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming languages : paradigm and practice

Appleby Doris; VandeKopple Julius J

Boston : McGraw-Hill, 1997 - (005.13 APP 1997) - ISBN0070053154

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues and options in language teaching

Stern H. H.

Oxford ; New York : Oxford University Press 1996 - (418 STE 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 643.558  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (80.552)
 2. 1957đến1971  (32.900)
 3. 1972đến1986  (57.296)
 4. 1987đến2002  (116.241)
 5. Sau 2002  (349.979)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (489.292)
 2. French  (141.813)
 3. Spanish  (26.254)
 4. Portuguese  (18.358)
 5. German  (15.191)
 6. Italian  (7.378)
 7. Russian  (4.755)
 8. Polish  (3.851)
 9. Dutch  (3.424)
 10. Catalan  (2.425)
 11. Czech  (1.687)
 12. Afrikaans  (1.343)
 13. Slovenian  (1.276)
 14. Turkish  (1.228)
 15. Serbo-Croatian  (1.198)
 16. Macedonian  (991)
 17. Undetermined  (884)
 18. Danish  (654)
 19. Romanian  (617)
 20. Lithuanian  (579)
 21. Chinese  (455)
 22. Arabic  (426)
 23. Basque  (421)
 24. Persian  (305)
 25. Finnish  (278)
 26. Slovak  (256)
 27. Norwegian  (239)
 28. Ukrainian  (190)
 29. Hungarian  (155)
 30. Japanese  (124)
 31. Greek  (107)
 32. Korean  (71)
 33. Icelandic  (33)
 34. Maori  (14)
 35. Georgian  (8)
 36. Vietnamese  (7)
 37. Malay  (7)
 38. Hebrew  (7)
 39. Albanian  (6)
 40. Hindi  (6)
 41. Tagalog  (6)
 42. Tibetan  (4)
 43. Thai  (4)
 44. Armenian  (3)
 45. Amharic  (2)
 46. Welsh  (2)
 47. Mon-Kmer (Other)  (1)
 48. Malayalam  (1)
 49. Gujarati  (1)
 50. Samoan  (1)
 51. Germanic (Other)  (1)
 52. Syriac  (1)
 53. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. P - Language and literature.  (4.221)
 2. Q - Science.  (3.112)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...