skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 691.143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Anh

Vũ Thanh Phương; Bùi Phụng Hiệu đính; Bùi Ý

H. : ĐHQGHN, 2008 - (425 VU-P 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh. Quyển 9

Nguyễn Đăng Bình; Nguyễn Thị Chi Người chủ biên; Trịnh Mai Hoa

H. : ĐHQGHN, 2002

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh. Quyển 7

Nguyễn Thị Chi Người chủ biên; Trần Thu Nga Người chủ biên; Trần Thị Ngọc Oanh Người Chủ biên

H. : ĐHQG, 2002 - (428.0076 ONT(7) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh. Quyển 10

Nguyễn Hữu Cương; Nguyễn Thị Chi Chủ biên; Trịnh Mai Hoa

H. : ĐHQGHN., 2002 - (428.0076 ONT(10) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two comedies : Volpone or the fox and bartholomen fair

Jonson B.

M. : Higher chool, 1978 - (428.4 JON 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> unvexed isles

Leningrat : Prosveshchenie , 1976 - (420.7 UNV 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weather and Climate

Jakobson A.P.

Leningrat : [Knxb], 1962 - (420 JAK 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
HTML, the definitive guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTML, the definitive guide

Musciano Chuck; Kennedy Bill

Cambridge ; Sebastopol : O'Reilly, c1998. - ISBN1565924924

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Building a statistical machine translation system for English-Vietnamese language pair
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a statistical machine translation system for English-Vietnamese language pair

Bui, Van Vuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14507

Truy cập trực tuyến

10
Novepernove
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novepernove

Munari, Daniele

978-88-470-0812-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28512

Truy cập trực tuyến

11
Language as a means and object of area studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language as a means and object of area studies

Trinh, Cam Lan

Trinh, C. L. (2007). Language as a means and object of area studies. VNU Journal of Science, Social Sciences and Humanities 23, No.5E, 1-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57497

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body language for dummies A wiley brand

Kuhnke Elizabeth

John Wiley&Sons; 2015

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Webster's third new international dictionary

Gove P.B

Spr. : Mer. Web.,INC , 1986 - (423 WEB 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
The careful writer : a modern guide to English usage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The careful writer : a modern guide to English usage

Bernstein Theodore Menline

New York : Atheneum 1993 - (428.2 BER 1993) - ISBN0684826321

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Target FCE : Teacher's book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Target FCE : Teacher's book

Dignen Sheila; Maguire Gabby

Oxford : Richmond , 2010 - (428.2 DIG 2010) - ISBN9788466802628

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Concise Oxford English dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concise Oxford English dictionary

Soanes Catherine; Stevenson Angus

Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 2008. - (423 CON 2008) - ISBN9780199548415

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Learner strategies and language learning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learner strategies and language learning

Nguyen, Thi Thu Ha

Nguyen, T. T. H. (2008). Learner strategies and language learning. VNU Journal of Science, Foreign Languages 24, pp. 240-245; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6429

Truy cập trực tuyến

18
Encoding and decoding of emotional speech : a cross-cultural and multimodal study between Chinese and Japanese / Aijun Li.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encoding and decoding of emotional speech : a cross-cultural and multimodal study between Chinese and Japanese / Aijun Li.

Li, Aijun

9783662476918; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34297

Truy cập trực tuyến

19
IELTS Graduation : student's book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

IELTS Graduation : student's book

Allen Mark; Powell Debra; Dolby Dickie

Oxford: Macmillan Education, 2007 - (428 IEL(STU) 2007) - ISBN9781405080750

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
ABC pronunciary American English pronunciation dictionary.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ABC pronunciary American English pronunciation dictionary.

Vocalis Ltd.

[Waterbury, Conn.] : Vocalis Ltd., c2001. - (PE1112.7) - ISBN097099480X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 691.143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (116.546)
 2. 1956đến1971  (33.567)
 3. 1972đến1987  (51.916)
 4. 1988đến2004  (165.193)
 5. Sau 2004  (315.085)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Language  (126.486)
 2. Languages & Literatures  (102.041)
 3. Education  (55.803)
 4. Humans  (37.367)
 5. English language  (32.721)
 6. Linguistics  (30.411)
 7. Male  (22.050)
 8. Female  (21.423)
 9. Psychology  (20.522)
 10. Medicine  (19.350)
 11. Semantics  (17.340)
 12. Second Language Learning  (17.151)
 13. Natural Language Processing  (14.416)
 14. Language Acquisition  (10.910)
 15. Sciences (General)  (10.340)
 16. Learning  (9.916)
 17. Children  (8.120)
 18. Speech  (7.543)
 19. Language and languages  (6.673)
 20. Vocabulary  (5.915)
 21. Brain  (5.823)
 22. Language Development  (4.760)
 23. Tiếng Anh  (3.457)
 24. Chinese language  (2.678)
 25. Arts and Humanities  (2.233)
 26. Listening  (984)
 27. Từ vựng  (214)
 28. Vietnamese language  (189)
 29. Tiếng Việt  (124)
 30. Ngôn ngữ  (92)
 31. nglish language  (81)
 32. IELTS  (71)
 33. iếng Anh  (68)
 34. English language   (45)
 35. Giao tiếp  (14)
 36. English language Spoken English  (4)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (518.727)
 2. Portuguese  (14.139)
 3. French  (13.292)
 4. Spanish  (10.330)
 5. German  (6.350)
 6. Swedish  (4.691)
 7. Russian  (2.353)
 8. Dutch  (2.325)
 9. Catalan  (1.970)
 10. Japanese  (1.770)
 11. Undetermined  (1.647)
 12. Italian  (1.215)
 13. Polish  (1.205)
 14. Korean  (1.166)
 15. Chinese  (806)
 16. Turkish  (666)
 17. Arabic  (650)
 18. Czech  (531)
 19. Greek  (475)
 20. Romanian  (464)
 21. Afrikaans  (413)
 22. Estonian  (408)
 23. Vietnamese  (367)
 24. Norwegian  (351)
 25. Hungarian  (279)
 26. Hebrew  (279)
 27. Danish  (274)
 28. Bulgarian  (268)
 29. Lithuanian  (256)
 30. Persian  (226)
 31. Slovak  (219)
 32. Maori  (201)
 33. Ukrainian  (190)
 34. Serbo-Croatian  (186)
 35. Finnish  (164)
 36. Indonesian  (139)
 37. Welsh  (62)
 38. Icelandic  (57)
 39. Basque  (43)
 40. Armenian  (37)
 41. Syriac  (36)
 42. Hindi  (32)
 43. Yiddish  (22)
 44. Malay  (21)
 45. Thai  (15)
 46. Macedonian  (15)
 47. Byelorussian  (12)
 48. Bengali  (11)
 49. Georgian  (10)
 50. Germanic (Other)  (10)
 51. Navajo  (8)
 52. Albanian  (8)
 53. Gujarati  (8)
 54. Tagalog  (7)
 55. Burmese  (5)
 56. Malayalam  (5)
 57. Panjabi  (4)
 58. Amharic  (3)
 59. Tibetan  (3)
 60. Iloko  (2)
 61. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. P - Language and literature.  (12.484)
 2. Q - Science.  (961)
 3. L - Education.  (625)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Friederici, Angela D.
 2. Paterson, Kevin
 3. Verhoeven, Ludo
 4. Tomasello, Michael
 5. Hoàng Văn Vân

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...