skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 529.738  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Anh

Vũ Thanh Phương; Bùi Phụng Hiệu đính; Bùi Ý

H. : ĐHQGHN, 2008 - (425 VU-P 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudios sobre habla infantil en los años escolares un solecito calientote Rebeca Barriga Villanueva

Barriga Villanueva Rebeca

El Colegio de México Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios; ©2002 - (17.31|2bcl)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudios sobre habla infantil en los años escolares un solecito calientote

Barriga Villanueva Rebeca

El Colegio de México Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios; 2002 - (17.31|2bc)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh. Quyển 9

Nguyễn Đăng Bình; Nguyễn Thị Chi Người chủ biên; Trịnh Mai Hoa

H. : ĐHQGHN, 2002

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh. Quyển 7

Nguyễn Thị Chi Người chủ biên; Trần Thu Nga Người chủ biên; Trần Thị Ngọc Oanh Người Chủ biên

H. : ĐHQG, 2002 - (428.0076 ONT(7) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh. Quyển 10

Nguyễn Hữu Cương; Nguyễn Thị Chi Chủ biên; Trịnh Mai Hoa

H. : ĐHQGHN., 2002 - (428.0076 ONT(10) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Language as a means and object of area studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language as a means and object of area studies

Trinh, Cam Lan

Trinh, C. L. (2007). Language as a means and object of area studies. VNU Journal of Science, Social Sciences and Humanities 23, No.5E, 1-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57497

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body language for dummies A wiley brand

Kuhnke Elizabeth

John Wiley&Sons; 2015

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Myths That Made America ban Introduction to American Studies

Paul Heike

De Gruyter Open; 2014 - (973)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeats and Postmodernism|

Syracuse University Press; 1991

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cebuano for beginners

Bunye Maria Victoria R; Yap Elsa Paula

University of Hawaii Press; 1971 - (499.21)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeats's mask a special issue

Open Book Publishers; 2013 - (821.8)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wolio Language Outline of Grammatical Description and Texts 2nd Edition

Anceaux J C

Brill; 1988

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neck of the world poems

Rzicznek F Daniel

Utah State University Press; 2007 - (811/.6)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical readings in Dante's Comedy

Corbett George; Webb Heather

Open Book Publishers; 2015 - (851.1)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical readings in Dante's Comedy

Corbett George; Webb Heather

Open Book Publishers; 2016 - (851.1)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weather and Climate

Jakobson A.P.

Leningrat : [Knxb], 1962 - (420 JAK 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> unvexed isles

Leningrat : Prosveshchenie , 1976 - (420.7 UNV 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two comedies : Volpone or the fox and bartholomen fair

Jonson B.

M. : Higher chool, 1978 - (428.4 JON 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
HTML, the definitive guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTML, the definitive guide

Musciano Chuck; Kennedy Bill

Cambridge ; Sebastopol : O'Reilly, c1998. - ISBN1565924924

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 529.738  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (7.877)
 2. 1956đến1971  (10.893)
 3. 1972đến1987  (29.672)
 4. 1988đến2004  (133.917)
 5. Sau 2004  (338.426)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (435.209)
 2. French  (13.666)
 3. Spanish  (10.899)
 4. Portuguese  (10.074)
 5. German  (5.216)
 6. Swedish  (4.991)
 7. Russian  (2.916)
 8. Dutch  (2.330)
 9. Catalan  (2.279)
 10. Polish  (2.115)
 11. Japanese  (1.449)
 12. Undetermined  (1.219)
 13. Italian  (1.127)
 14. Turkish  (1.054)
 15. Romanian  (955)
 16. Chinese  (936)
 17. Czech  (887)
 18. Arabic  (606)
 19. Korean  (537)
 20. Estonian  (475)
 21. Norwegian  (405)
 22. Vietnamese  (380)
 23. Hungarian  (348)
 24. Slovak  (330)
 25. Serbo-Croatian  (314)
 26. Ukrainian  (293)
 27. Lithuanian  (250)
 28. Danish  (242)
 29. Afrikaans  (233)
 30. Greek  (214)
 31. Persian  (207)
 32. Maori  (196)
 33. Finnish  (170)
 34. Indonesian  (161)
 35. Malay  (156)
 36. Macedonian  (71)
 37. Welsh  (42)
 38. Icelandic  (35)
 39. Basque  (23)
 40. Byelorussian  (16)
 41. Hebrew  (11)
 42. Thai  (8)
 43. Tagalog  (8)
 44. Georgian  (6)
 45. Albanian  (4)
 46. Hindi  (4)
 47. Tibetan  (1)
 48. Armenian  (1)
 49. Iloko  (1)
 50. Bengali  (1)
 51. Germanic (Other)  (1)
 52. Syriac  (1)
 53. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Friederici, Angela D
 2. Hagoort, Peter
 3. Goldin-Meadow, Susan
 4. Verhoeven, Ludo
 5. Tomasello, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...