skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microwave heating construct with venting features

Lai Laurence M. C

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIKROWELLEN-SUSZEPTORELEMENT
CAPTEUR D'ENERGIE MICRO-ONDES
MICROWAVE SUSCEPTOR ELEMENT

Zeng, Neilson ; Lai, Laurence, M., C

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevated microwave heating construct

Russell Mitchell W ; Liu Bing ; Lai Laurence M. C

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidirectional fuse susceptor

Zeng Neilson ; Lai Laurence M. C ; Middleton Scott W

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidirectional fuse susceptor

Zeng Neilson ; Lai Laurence M. C ; Middleton Scott W

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTENANT ALLANT AU MICRO-ONDE ET CHAUFFANT DE MANIERE EGALE
EVEN HEATING MICROWAVABLE CONTAINER

Lai, Laurence M. C ; Zeng, Neilson ; Liu, Bing

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Even heating microwavable container

Liu Bing ; Lai Laurence M. C ; Zeng Neilson

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERHÖHTE STRUKTUR ZUR MIKROWELLENERHITZUNG
STRUCTURE SURELEVEE DE CHAUFFAGE PAR MICRO-ONDES
ELEVATED MICROWAVE HEATING CONSTRUCT

Russell, Mitchell W ; Liu, Bing ; Lai, Laurence, M., C

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Even heating microwavable container

Lai Laurence M. C ; Zeng Neilson ; Liu Bing

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Even heating microwavable container

Lai Laurence M. C ; Zeng Neilson ; Liu Bing

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROWAVE ENERGY INTERACTIVE FOOD PACKAGE

Cole Lorin R ; Keefe Daniel J ; Lai Laurence M C ; Liu Bing

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMBALLAGE POUR PRODUIT ALIMENTAIRE REAGISSANT A L'ENERGIE MICRO-ONDE
MICROWAVE ENERGY INTERACTIVE FOOD PACKAGE

Cole, Lorin R ; Keefe, Daniel J ; Lai, Laurence M. C ; Liu, Bing

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microwave energy interactive food package

Cole Lorin R ; Keefe Daniel J ; Lai Laurence M. C ; Liu Bing

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMBALLAGE SPECIAL MICRO-ONDES POURVU D'EMPREINTES
MICROWAVE PACKAGING WITH INDENTATION PATTERNS

Tsontzidis, Sandra M ; Lai, Laurence M. C ; Zeng, Neilson

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Even heating microwavable container

Liu Bing ; Lai Laurence M. C ; Zeng Neilson

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (27)
 2. 2005đến2007  (16)
 3. 2008đến2010  (18)
 4. 2011đến2014  (21)
 5. Sau 2014  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (85)
 2. French  (51)
 3. German  (23)
 4. Chinese  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lai, Laurence M. C
 2. Zeng, Neilson
 3. Lai, Laurence, M., C
 4. Lai Laurence M. C
 5. Zeng Neilson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...