skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 839  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potato skinning machine

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and preliminary functional analysis of alternative splicing of Siah1 in Xenopus laevis

Wen, Luan ; Liu, Jiantao ; Chen, Yonglong ; Wu, Donghai

Biochemical and Biophysical Research Communications, 2010, Vol.396(2), pp.419-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2010.04.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to See the Vibration: A Neural Network for Vibration Frequency Prediction

Liu, Jiantao ; Yang, Xiaoxiang

Sensors, 2018, Vol.18(8), p.2530 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s18082530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A general model of fatigue crack growth under variable amplitude loading

Liu, JianTao ; Du, PingAn ; Zhang, ZhenYu

Science China Technological Sciences, 2012, Vol.55(3), pp.673-683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7321 ; E-ISSN: 1869-1900 ; DOI: 10.1007/s11431-011-4656-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust topology optimization under multiple independent unknown-but-bounded loads

Liu, Jiantao ; Gea, Hae Chang

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1 February 2018, Vol.329, pp.464-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; DOI: 10.1016/j.cma.2017.09.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidification characterization of a new rapidly solidified Ni-Cr-Co based superalloy

Wu, Kai ; Liu, Guoquan ; Hu, Benfu ; Li, Feng ; Zhang, Yiwen ; Tao, Yu ; Liu, Jiantao

Materials Characterization, Nov, 2012, Vol.73, p.68(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-5803

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical and laser properties of Tm 3+ -doped air-cladding fiber fabricated by plasma non-chemical vapor deposition

Xia, Changming ; Zhou, Guiyao ; Liu, Jiantao ; Zhang, Wei ; Han, Ying ; Yuan, Jinhui

Applied Physics B, 2015, Vol.121(1), pp.25-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0946-2171 ; E-ISSN: 1432-0649 ; DOI: 10.1007/s00340-015-6197-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LED lamp with novel heat dissipation plates

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acupuncture Device and Needle Wakening Method

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acupuncture device

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL METHOD AND DEVICE OF MOBILE TERMINAL, AND MOBILE TERMINAL

Liu, Jiantao

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL METHOD AND DEVICE OF MOBILE TERMINAL, AND MOBILE TERMINAL

Liu, Jiantao

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL METHOD AND DEVICE OF MOBILE TERMINAL, AND MOBILE TERMINAL

Liu, Jiantao

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Camera component

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control method and device for mobile terminal, and mobile terminal

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction system, method and device

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two -way nozzle that can auto -lock

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LED tri -proof light with an automatic light meter

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aluminum light-emitting diode (LED) tri-proof lamp

Liu Jiantao

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPLAY DEVICE

Liu, Jiantao

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 839  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (70)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (6)
 2. 2004đến2006  (5)
 3. 2007đến2009  (46)
 4. 2010đến2013  (154)
 5. Sau 2013  (627)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (825)
 2. Chinese  (464)
 3. French  (104)
 4. German  (51)
 5. Spanish  (3)
 6. Korean  (3)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu Jiantao
 2. Liu, Jiantao
 3. Yang Jiuxia
 4. Bai Feng
 5. Liu, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...