skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.618.261  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> Builders

Liu Ching

Perking : Foreign languages press , 1964

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Nanoelectronic Design Based on a CNT Nano-Architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoelectronic Design Based on a CNT Nano-Architecture

Liu, Bao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22419

Truy cập trực tuyến

3
Theory and Practice of Uncertain Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and Practice of Uncertain Programming

Baoding Liu

9783540894834; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31643

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Engineering for Industrial Software Development Using the SOFL Method

Liu Shaoying

Springer Berlin Heidelberg; 2010 - (005.1 LIU 2010)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waves and instabilities in plasmas

Chen Liu

World Scientific; c1987 - (530.44 CHE 1987)

Truy cập trực tuyến

6
Syste&#768;mes d'information sur Internet : configuration et mise en oeuvre
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systèmes d'information sur Internet : configuration et mise en oeuvre

Liu Cricket

Paris : O'Reilly Editions, 1997 - (004.67 SYS 1997) - ISBN2841770133

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Principles and applications of optical communications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and applications of optical communications

Liu Max Ming-Kang

Chicago : Irwin, 1996 - (621.382 LIU 1996) - ISBN0256164150

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Advances in meshfree and x-fem methods&#137;h[electronic resource] : proceedings of the 1 st Asian Workshop on Meshfree Methods, Singapore, 16-18 December, 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in meshfree and x-fem methods‰h[electronic resource] : proceedings of the 1 st Asian Workshop on Meshfree Methods, Singapore, 16-18 December, 2002

Liu G. R.

New Jersey: World Scientific , 2003 - (518 LIU 2003) - ISBN9789812382474

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Stochastic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic

Jiang, Yuming; Liu, Yong

978-1-84800-126-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29812

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Modeling and Engineering

Liu ZhenXia Cathy H

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed computing principles and applications

Liu M L

Pearson Addison Wesley; 2004 - (004.36 LIU 2004)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

新闻听力基础 Xin wen ting li ji chu

Shiqin Liu; Ruiqing Peng

Beijing yu yan xue yuan chu ban she; 1992 - (495.183 SHI 1992)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

萤窗小语 美国 刘墉 者 Ying chuang xiao yu

刘墉 1949; 刘墉著; Yong Liu

伊犁人民出版社; 2001 - (895.1 YON 2001)

Truy cập trực tuyến

14
Waves and instabilities in plasmas
Waves and instabilities in plasmas
Waves and instabilities in plasmas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waves and instabilities in plasmas

Singapore ; Teaneck, NJ : World Scientific, c1987. - (QC718.5.W3 C48 1987) - ISBN9971-5-0389-1;ISBN981-279-929-X

Truy cập trực tuyến

15
Some Iyengar-type inequalities on time scales for functions whose second derivatives are bounded
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Iyengar-type inequalities on time scales for functions whose second derivatives are bounded

Liu, Wenjun; Ngô, Quốc Anh

ISIKNOWLEDGE; 0096-3003; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29019; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300310004777

Truy cập trực tuyến

16
Some Iyengar-type inequalities on time scales for functions whose second derivatives are bounded
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Iyengar-type inequalities on time scales for functions whose second derivatives are bounded

Wenjun, Liu; Quô´c-Anh, Ngô

00963003; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30668

Truy cập trực tuyến

17
A generalization of Ostrowski inequality on time scales for k points
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generalization of Ostrowski inequality on time scales for k points

Liu, Wenjun; Ngo Quoc Anh

ISIKNOWLEDGE; 0096-3003; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30112

Truy cập trực tuyến

18
An Ostrowski-Gruss type inequality on time scales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ostrowski-Gruss type inequality on time scales

Ngo, Quoc Anh; Liu, Wenjun

ISIKNOWLEDGE; 0898-1221; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30092; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122109004623

Truy cập trực tuyến

19
Nghi&#234;n c&#7913;u thi&#7871;t k&#7871; t&#7893;ng th&#7875; h&#7879; th&#244;ng tin th&#7889;ng nh&#7845;t qu&#7843;n l&#253;, &#273;i&#7873;u h&#224;nh tr&#432;&#7901;ng &#272;&#7841;i h&#7885;c : &#272;&#7873; t&#224;i NCKH ( B&#225;o c&#225;o t&#7893;ng k&#7871;t &#273;&#7873; t&#224;i nghi&#234;n c&#7913;u khoa h&#7885;c tr&#7885;ng &#273;i&#7875;m c&#7845;p &#272;HQGHN). QGT&#272; 03.02
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thiết kế tổng thể hệ thông tin thống nhất quản lý, điều hành trường Đại học : Đề tài NCKH ( Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp ĐHQGHN). QGTĐ 03.02

Quô´c-Anh, Ngô; Wenjun, Liu

08981221; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122109004623; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32330

Truy cập trực tuyến

20
Introduction to Video Search Engines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Video Search Engines

Gibbon, David C.; Liu, Zhu

978-3-540-79336-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25286

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 3.618.261  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (430)
 2. 1959đến1973  (1.536)
 3. 1974đến1988  (11.606)
 4. 1989đến2004  (201.720)
 5. Sau 2004  (3.398.916)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Liu, Y  (98.840)
 2. Liu, J.  (69.701)
 3. Liu, X.  (66.257)
 4. Liu, H.  (48.008)
 5. Liu, Z.  (44.270)
 6. Liu, L.  (37.343)
 7. Liu, S.  (34.715)
 8. Liu, C.  (34.363)
 9. Liu, W.  (30.358)
 10. Liu, B.  (22.402)
 11. Liu, Yang  (14.936)
 12. Liu, Wei  (14.293)
 13. Chen, L.  (9.431)
 14. Liu, Yan  (8.372)
 15. Liu, Bin  (7.358)
 16. Liu, Li  (7.338)
 17. Liu, Bo  (6.081)
 18. Liu, Hui  (6.053)
 19. Liu, Lei  (6.052)
 20. Liu, Gang  (5.445)
 21. Liu, Wenjun  (773)
 22. Chen Liu  (680)
 23. Liu, G. R  (328)
 24. LI, Haiyan  (229)
 25. Araki, Keijiro  (28)
 26. Wenjun, Liu  (18)
 27. Chen, Wenbing  (18)
 28. Ngô, Quốc Anh  (4)
 29. Hoang, S.  (4)
 30. Liu G. R  (3)
 31. Christopher J., Skousen  (2)
 32. 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business  (2)
 33. Liu M L  (2)
 34. Quô´c-Anh, Ngô  (2)
 35. Liu Cricket  (2)
 36. Fischer Bill  (1)
 37. Toy Eugene C  (1)
 38. Simon Barry C  (1)
 39. L., Chen  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.303.855)
 2. Chinese  (1.699.873)
 3. French  (98.715)
 4. German  (84.941)
 5. Japanese  (8.389)
 6. Spanish  (7.779)
 7. Korean  (6.990)
 8. Portuguese  (4.642)
 9. Italian  (1.662)
 10. Russian  (1.133)
 11. Danish  (776)
 12. Norwegian  (686)
 13. Polish  (390)
 14. Hungarian  (262)
 15. Dutch  (211)
 16. Czech  (195)
 17. Greek  (174)
 18. Finnish  (172)
 19. Undetermined  (167)
 20. Turkish  (105)
 21. Ukrainian  (100)
 22. Arabic  (94)
 23. Romanian  (58)
 24. Hebrew  (38)
 25. Slovak  (16)
 26. Lithuanian  (14)
 27. Persian  (13)
 28. Vietnamese  (6)
 29. Icelandic  (2)
 30. Amharic  (1)
 31. Serbo-Croatian  (1)
 32. Welsh  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (422)
 2. T - Technology .  (281)
 3. H - Social sciences.  (84)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Y
 2. Liu, J.
 3. Liu, X.
 4. Liu, H.
 5. Liu, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...