skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.275.266  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

国际贸易实务 Guo ji mao yi shi wu

Xiaoxian Li

Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she; 1994 - (382 XIA 1994)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Populjarnyj ekonomiko matematicheskij slovar

Lopatnikov L.I.

M. : Znanie , 1973 - (510 LOP 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China Intransition 1517-1911

Li D.J.

N.Y. : Van Nostrand Reinhold Company, 1969 - (951 LI 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lecture Notes on Computer Algebra

Li Ziming

[s. l.] : [s. n.] , [2004]

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Lecture Notes on Computer Algebra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lecture Notes on Computer Algebra

Li, Ziming

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20728

Truy cập trực tuyến

6
So sánh cấu tạo thuật ngữ kinh tế thương mại trong tiếng Trung và tiếng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

So sánh cấu tạo thuật ngữ kinh tế thương mại trong tiếng Trung và tiếng

Li, Shuang

77 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5504

Truy cập trực tuyến

7
Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: quan hệ với Singapore
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: quan hệ với Singapore

Li, Tana

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20976

Truy cập trực tuyến

8
Computer And Computing Technologies In Agriculture, Volume I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer And Computing Technologies In Agriculture, Volume I

Daoliang Li.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27788

Truy cập trực tuyến

9
Encoding and decoding of emotional speech : a cross-cultural and multimodal study between Chinese and Japanese / Aijun Li.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encoding and decoding of emotional speech : a cross-cultural and multimodal study between Chinese and Japanese / Aijun Li.

Li, Aijun

9783662476918; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34297

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer And Computing Technologies In Agriculture Volume I

Daoliang Li

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encoding and decoding of emotional speech a cross cultural and multimodal study between Chinese and Japanese Aijun Li

Li Aijun

Heidelberg Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer And Computing Technologies In Agriculture Volume II

Daoliang Li

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrative Landeskunde ein didaktisches Konzept für Deutsch als Fremdsprache in China am Beispiel des Einsatzes von Werbung

Li Yuan

Iudicium; 2007 - (430.71151 LIY 2007)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyện làng Văn

Di Li

H. : Văn học , 2012 - (895.92208 DI-L 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Mathematics experiments / Shangzhi Li ... [et al].
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics experiments / Shangzhi Li ... [et al].

Li Shangzhi

River Edge, N.J. : World Scientific, c2003. - (510 MAT 2003) - ISBN9812380493 (alk. paper);ISBN9812380507 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Social science reference sources a practical guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social science reference sources a practical guide

Li Tze-Chung

Westport, Conn : Greenwood press , 1980 - (300 LIT 1980) - ISBN0313214735;ISBN9780313214738

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Numerical methods for elliptic problems with singularities : boundary methods and nonconforming combinations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical methods for elliptic problems with singularities : boundary methods and nonconforming combinations

Li Zi-Cai

Singapore ; Teaneck, NJ : World Scientific, c1990. - (515 LI 1990) - ISBN981020292X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Modern semiconductor quantum physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern semiconductor quantum physics

Li Ming - Fu

Singapore ; Teaneck, N.J. : World Scientific, 1994. - (537.6 LI 1994) - ISBN9810248938

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Villas in Southeast Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Villas in Southeast Asia

Li Aihong

Hong Kong : Artpower International Publishing Co, 2015 - (728.80959 VIL 2015) - ISBN9789881354273

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đất nhỏ. Hồi sinh. Đất hoang

Brêgiơnep L.I.

H. : Văn học, 1980 - (891.78 BRE 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 5.275.266  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.337.764)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.275.027)
 3. Trong mục lục thư viện (134)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (1.131)
 2. 1956đến1971  (1.877)
 3. 1972đến1987  (12.876)
 4. 1988đến2004  (299.727)
 5. Sau 2004  (4.950.099)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.507.039)
 2. Chinese  (2.347.690)
 3. French  (137.807)
 4. German  (119.677)
 5. Japanese  (11.736)
 6. Spanish  (10.598)
 7. Korean  (10.437)
 8. Portuguese  (6.585)
 9. Russian  (6.374)
 10. Italian  (3.073)
 11. Norwegian  (1.065)
 12. Danish  (1.012)
 13. Polish  (552)
 14. Hungarian  (373)
 15. Dutch  (278)
 16. Czech  (235)
 17. Greek  (231)
 18. Finnish  (194)
 19. Ukrainian  (190)
 20. Undetermined  (187)
 21. Turkish  (156)
 22. Arabic  (123)
 23. Vietnamese  (59)
 24. Romanian  (56)
 25. Icelandic  (45)
 26. Hebrew  (39)
 27. Persian  (38)
 28. Slovak  (27)
 29. Lithuanian  (19)
 30. Serbo-Croatian  (3)
 31. Armenian  (1)
 32. Thai  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Y
 2. Li, J
 3. Li, X.
 4. Li, L
 5. Li, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...