skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.188.981  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universitäre Industriekooperation Informationszugang und Freiheit der Wissenschaft

Gärditz Klaus Ferdinand

Mohr Siebeck; 2019

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Netzpolitik

Nomos Verlagsgesellschaft mbH; 2013

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Legal Argumentation A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions

Feteris E T

Springer Netherlands; 2017 - (340.12)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Company Law Cases

Sydney : CCH Australia limited , 1990

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Berkeley business law journal

ISSN1548-7067

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Company Law

Gillies P.

The Federation press , 1989

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> Law of Contract

Cheshire G.C.; Fifoot C.H.S

Sydney : Butterworths Pty Limited , 1981

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worksite

ISSN1329-9263

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tort & Insurance Law Journal

ISSN0885-856X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tort Trial & Insurance Practice Law Journal

ISSN1543-3234

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indiana environmental law letter

ISSN1053-6183

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arizona environmental law update

ISSN1070-4655

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Banking law journal

ISSN0005-5506

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharia dynamics Islamic law and sociopolitical processes

Palgrave Macmillan; 2017 - (340.59 SHA 2017)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Law Now Part I

Crucitti Caterina

Bookboon; 2015 - (346.07)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Law Now Exercises Part II

Crucitti Caterina

Bookboon; 2015 - (346.07)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy Law A U S Perspective

Kustron Konnie G

Bookboon; 2017 - (342.0858)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conveyancing Law for Paralegals and Law Students

Ratiba Matome M

Bookboon; 2015 - (344)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International law

Evans Malcolm D

Oxford University Press; 2014 - (341)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International law

Cassese Antonio

Oxford University Press; 2005 - (341.09)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.188.981  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (38.723)
 2. 1956đến1971  (23.722)
 3. 1972đến1987  (70.921)
 4. 1988đến2004  (204.072)
 5. Sau 2004  (826.419)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Law  (337.455)
 2. Social Sciences  (41.569)
 3. Economics  (36.862)
 4. Engineering  (35.386)
 5. Political Science  (31.246)
 6. International law  (27.757)
 7. Constitutional law  (23.350)
 8. Criminal Law  (20.070)
 9. Human Rights  (19.434)
 10. International Relations  (19.328)
 11. Politics  (17.479)
 12. Environmental Law  (16.074)
 13. Humans  (13.500)
 14. Business  (12.173)
 15. Medicine  (11.306)
 16. Regulation  (10.602)
 17. Islamic law  (7.160)
 18. Female  (5.445)
 19. Australia  (4.834)
 20. Male  (4.808)
 21. Biology  (3.448)
 22. Legal Liability  (2.663)
 23. Business law  (1.961)
 24. Roman law  (1.433)
 25. Informed Consent  (1.433)
 26. Humanities  (1.027)
 27. Wales  (907)
 28. Health Sciences  (873)
 29. Great Britain  (841)
 30. Social Science  (614)
 31. Schizophrenia  (246)
 32. Analogy  (66)
 33. Agency Law  (31)
 34. Environmental law International  (5)
 35. Contracts Methodology  (3)
 36. Compensation Law Philosophy Congresses  (2)
 37. 340.1  (2)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (933.975)
 2. French  (51.029)
 3. Swedish  (39.073)
 4. Spanish  (24.066)
 5. German  (19.285)
 6. Portuguese  (13.789)
 7. Polish  (3.466)
 8. Dutch  (2.599)
 9. Russian  (2.534)
 10. Norwegian  (1.869)
 11. Indonesian  (1.722)
 12. Italian  (1.704)
 13. Japanese  (1.606)
 14. Catalan  (1.591)
 15. Czech  (1.590)
 16. Undetermined  (1.382)
 17. Arabic  (1.188)
 18. Romanian  (1.187)
 19. Danish  (1.106)
 20. Chinese  (1.072)
 21. Persian  (873)
 22. Greek  (856)
 23. Lithuanian  (840)
 24. Finnish  (657)
 25. Hungarian  (638)
 26. Slovak  (544)
 27. Turkish  (509)
 28. Ukrainian  (479)
 29. Croatian  (416)
 30. Serbo-Croatian  (382)
 31. Korean  (227)
 32. Macedonian  (124)
 33. Afrikaans  (106)
 34. Vietnamese  (51)
 35. Icelandic  (24)
 36. Thai  (23)
 37. Hebrew  (13)
 38. Albanian  (8)
 39. Maori  (8)
 40. Welsh  (5)
 41. Malay  (3)
 42. Hindi  (3)
 43. Basque  (2)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Saxby, Steve
 2. Mia Bašić
 3. Mcgowan, Laura
 4. Young, Gerald
 5. Byk, Christian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...