skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyên ngôn độc lập Hiến pháp Hoa Kỳ

(342.73023)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional law and politics. Vol.1, Struggles for Power and Governmental Accountability

O'Brien David M.

NY. : Norton & Company, 2003 - (342.73 OBR 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguồn pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền : Đề tài NCKH. QG.12.38

Nguyễn Thị Hoài Phương; Mai Văn Thắng; Đào Trí Úc; Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Nguyễn Minh Đoan; Đỗ Đức Minh; Nguyễn Minh Tuấn; Lê Thị Phương Nga; Nguyễn Văn Nam; Hồ Quang Huy; Lại Thị Phương Thảo

Hà Nội : Khoa Luật , 2015 - (342.024 NG-P 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Nhà nước và Pháp luật đại cương

Nguyễn Cửu Việt

H. : Nxb Thế giới , 2013 - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013 - (340.1 GIA 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 8 phiên bản
5
Modern democracies : economic power versus political power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern democracies : economic power versus political power

Duverger Maurice; Markmann Charles Lam

Illinois : The Dryden Press, 1974 - (324.973 DUV 1974) - ISBN0030076765

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Private property and the limits of American constitutionalism : the Madisonian framework and its legacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private property and the limits of American constitutionalism : the Madisonian framework and its legacy

Nedelsky Jennifer.

Chicago : University of Chicago Press, 1990. - (342.73 NED 1990) - ISBN0226569705 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Constitutional law and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional law and politics

O'Brien David M.

New York : Norton, 2003. - (342.73 OBR 2003) - ISBN0393977498

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. O'Brien David M
  2. Nguyễn Minh Đoan
  3. Đào Trí Úc
  4. Hồ Quang Huy
  5. Mai Văn Thắng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...