skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Đảm bảo quyền của người sống chung với HIV/AIDS trong pháp luật Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảm bảo quyền của người sống chung với HIV/AIDS trong pháp luật Việt Nam

, Thị Huyền Trang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7364

Truy cập trực tuyến

2
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGOẠI NGỮ CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ NGÀY CÀNG SÂU RỘNG TẠI VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGOẠI NGỮ CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ NGÀY CÀNG SÂU RỘNG TẠI VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

, Thị Huyền Trang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67372

Truy cập trực tuyến

3
Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay

, Thị Huyền Trang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12718

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảm bảo quyền của người sống chung với HIV AIDS trong pháp luật Việt Nam Luận văn ThS Luật

Thị Huyền Trang

Khoa Luật; 2013

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam Luận văn ThS Luật 60 38 50

Thị Huyền Trang

Khoa Luật; 2008

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Luận văn ThS Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm 603402

Thị Huyền Trang

H Trường Đại học Kinh tế; 2017

Truy cập trực tuyến

7
Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam

, Thị Huyền Trang

19 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5562

Truy cập trực tuyến

8
Tổ chức sự kiện trong hoạt động thông tin – thư viện tại các trường đại học ở Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức sự kiện trong hoạt động thông tin – thư viện tại các trường đại học ở Hà Nội

, Thị Huyền Trang

123 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11105

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếp xúc văn hoá Đông – Tây trên lĩnh vực giáo dục qua Nam Phong tạp chí 1917 1934 Luận văn ThS Lịch sử 60 22 54

Thị Huyền Trang 1986

ĐHKHXH&NV; 2014

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếp xúc văn hoá Đông – Tây trên lĩnh vực giáo dục qua Nam Phong tạp chí 1917 1934 Luận văn ThS Lịch sử 60 22 54

Thị Huyền Trang 1986

ĐHKHXH&NV; 2014

Truy cập trực tuyến

11
Đổi mới kiểm tra đánh giá: Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới kiểm tra đánh giá: Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học

, Thị Huyền Trang; Trần, Thị Tuyết

tr. 51-60; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/966

Truy cập trực tuyến

12
Bồi dưỡng giáo viên và yêu cầu quan tâm tới kinh nghiệm và đặc điểm môi trường giảng dạy của người được bồi dưỡng
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng giáo viên và yêu cầu quan tâm tới kinh nghiệm và đặc điểm môi trường giảng dạy của người được bồi dưỡng

Trần, Thị Tuyết; , Thị Huyền Trang

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60497

Truy cập trực tuyến

13
Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

, Thị Huyền Trang; Nguyễn, Thị Thư

Lê, T. H. T. (2017). Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33643

Truy cập trực tuyến

14
Đảm bảo quyền của người sống chung với HIV/AIDS trong pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảm bảo quyền của người sống chung với HIV/AIDS trong pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật

, Thị Huyền Trang; Đặng, Minh Tuấn

Lê, T. H. T. (2013). Đảm bảo quyền của người sống chung với HIV/AIDS trong pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002674; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52826

Truy cập trực tuyến

15
Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

, Thị Huyền Trang; Nguyễn, Hữu Chí

Lê, T. H. T. (2008). Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01940; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50371

Truy cập trực tuyến

16
Nghiên cứu thực trạng hoạt động của hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng hoạt động của hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội

Phạm, Hồng Long; , Thị Huyền Trang

Phạm, H. L., Lê, T. H. T. (2018). Nghiên cứu thực trạng hoạt động của hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 4, Số 1 (2018) 117-130; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64548

Truy cập trực tuyến

17
Tiếp xúc văn hoá Đông – Tây trên lĩnh vực giáo dục qua Nam Phong tạp chí (1917 -1934) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếp xúc văn hoá Đông – Tây trên lĩnh vực giáo dục qua Nam Phong tạp chí (1917 -1934) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

, Thị Huyền Trang, 1986-; Đỗ, Quang Hưng, 1946- , người hướng dẫn

02050002350; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35260

Truy cập trực tuyến

18
Đánh giá năng lực áp dụng nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niên
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá năng lực áp dụng nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niên

, Thị Huyền Trang; Trần, Thành Nam; Pollack, Amie; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Lê, T. H. T. (2017). Đánh giá năng lực áp dụng nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Thí điểm; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33389; 616.8914 LE-T 2017/ 05050002855; LE-T

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

Thị Huyền Trang; Nguyễn Hữu Chí-- người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2008 - (344.01 LE-T 2008)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội hóa chính trị của thanh niên (nghiên cứu trường hợp cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long và xã Đồng Sơn, Sociology.huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) : Luận văn ThS. Xã hội học : 60 31 30

Thị Huyền Trang; Nguyễn Tuấn Anh người hướng dẫn4

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (305.242 LE-T 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (2)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (23)
 2. Bài báo  (5)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...