skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 NG-K 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515.7 NG-K 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (515 NG K 2001)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức in lần thứ 4

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009 - (515 NG K 2009)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (515.9 NG-K 2006)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lý thuyết thế vị

Mậu Hải; Tăng Văn Long; Phùng Văn Mạnh

Sư phạm; 2006 - (515.96)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hàm biến phức

Mậu Hải; Bùi Đắc Tắc

H. : Giáo dục, 2001 - (515 LE-H 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Văn Khuê Chủ biên; Mậu Hải

H. : ĐHSP, 2002 - (515 GIA(1) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mở đầu về không gian Vectơ Tôpô và một số vấn đề chọn lọc của giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê

H. : ĐHSP, 2005 - (514 NG-K 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Mở đầu về không gian vectơ tôpô và một số vấn đề chọn lọc của giải tích hàm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mở đầu về không gian vectơ tôpô và một số vấn đề chọn lọc của giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

H. : ĐHSP, 2013 - (515 NG-K 2013) - ISBN9786045404102

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

H. : ĐHSP, 2012 - (515.7 NG-K 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Bài tập giải tích hàm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích hàm

Mậu Hải; Tăng Văn Long

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018 - (515.7 LE-H 2018) - ISBN9786045434346

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập không gian tôpô tuyến tính Banach-Hilbert

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 1996 - (514 NG-K 1996)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

H. : ĐHSP, 2002 - (515 NG-K(2) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm. Tập 2

Nguyễn Văn Khuê; Mậu Hải

H. : Giáo dục, 2001 - (515 NG-K(2) 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 2

Nguyễn Văn Khuê; Bùi Đắc Tắc; Mậu Hải

H. : [Đại học đại cương], 1996 - (515 BAI(2) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 1

Bùi ĐắcTắc; Mậu Hải; Nguyễn Văn Thao chủ biên

H. : [Đại học đại cương], 1996 - (515 BAI(1) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích : nhóm ngành 1. Hai tập. Tập 2

Bùi Đắc Tắc; Mậu Hải; Nguyễn Văn Khuê

H. : [Đại học đại cương], 1996 - (515 GIA(2) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lý thuyết thế vị

Mậu Hải; Mâu Hải; Tăng Văn Long; Phùng Văn Mạnh

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006 - (515.96076 LE-H 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Bài tập độ đo - tích phân
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập độ đo - tích phân

Mậu Hải; Nguyễn Văn Khiêm; Anh Dũng

Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2017 - (515.43 LE-H 2017) - ISBN9786045438718

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2002  (8)
 3. 2003đến2005  (3)
 4. 2006đến2012  (11)
 5. Sau 2012  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (20)
 2. Bài báo  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21)
 2. Vietnamese  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Analysis  (9)
 2. Topology  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lê Mậu Hải
 2. Nguyễn Văn Khuê
 3. Hai, Le Mau
 4. Hai, L.M.
 5. Hai, Lm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...