skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Huy Khôi

Khoa Kinh tế; 2006

Truy cập trực tuyến

2
Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

, Huy Khôi; Vũ, Đức Thanh

Lê, H. K. (2006). Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01068; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44186

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 : danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu phải có giấy phép

Huy Khôi

H. : Thống kê, 2002 - (382.3 LE-K 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Huy Khôi; Vũ Đức Thanh Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2006 - (382.6 LE-K 2006)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lê Huy Khôi
  2. Nguyen Thi Nhieu
  3. Vũ, Đức Thanh
  4. Nguyen Khanh Linh
  5. Pham Nguyen Minh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...