skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12

, Khắc Huynh

95 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10478

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần Kim loại Hóa học 12 Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 01 11

Khắc Huynh

Đại học giáo dục; 2014

Truy cập trực tuyến

3
Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần Kim loại, Hóa học 12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần Kim loại, Hóa học 12

, Khắc Huynh; Trần Trung Ninh

Lê, K. H. (2014). Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần Kim loại, Hóa học 12. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 05050002004; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49515

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần Kim loại, Hóa học 12 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Khắc Huynh; Trần Trung Ninh

H. : Trường Đại học giáo dục , 2014 - (540.71 LE-H 2014)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trần Trung Ninh
  2. Lê, Khắc Huynh
  3. Lê Khắc Huynh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...