skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Capitals of Culture as Cultural Meeting Places – Strategies of representing Cultural Diversity

Lähdesmäki, Tuuli

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2010(01), pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2000-8325

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discourses on governing diversity in Europe: Critical analysis of the White Paper on Intercultural Dialogue

Lähdesmäki, Tuuli ; Wagener, Albin

International Journal of Intercultural Relations, January 2015, Vol.44, pp.13-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2014.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity politics of the European Capital of Culture initiative and the audience reception of cultural events compared

Lähdesmäki, Tuuli

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2013(02), pp.340-365 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2000-8325

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Cultural Competence on the Interpretations of Territorial Identities in European Capitals of Culture

Lähdesmäki Tuuli

Baltic Journal of European Studies, 01 June 2014, Vol.4(1), pp.69-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2228-0596 ; DOI: 10.2478/bjes-2014-0005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Memory as a social and discursive practice in monuments. A case study of the Tapio Rautavaara Monument
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory as a social and discursive practice in monuments. A case study of the Tapio Rautavaara Monument

Lähdesmäki, Tuuli

Nordisk Museologi, 07/20/2016, Vol.0(1), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1103-8152 ; E-ISSN: 2002-0503 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nm.3356

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity politics of the European capital of culture initiative and the audience reception of cultural events compared

Lähdesmäki, Tuuli

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift [elektronisk ressurs], 2013, Vol. 16, nr. 2, pp.340-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2000-8325

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading public sculpture: Contextualizing and recontextualizing art in profane and sacred space

Lähdesmäki, Tuuli

Arv : Nordic yearbook of folklore, 2010, Vol. 66, pp.233-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-8176

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading public sculpture ; contextualizing and recontextualizing art in profane and sacred space

Lähdesmäki, Tuuli

Ethnologia Scandinavica, 2010, Vol. 40, pp.163-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0348-9698

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature Introduction

Lähdesmäki, Tuuli

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2010(01), pp.22-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2000-8325

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European capitals of culture as cultural meeting places ; strategies of representing cultural diversity

Lähdesmäki, Tuuli

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2010, Vol. 13, no. 1, pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1403-3216

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching European capitals of culture ; challenges and possibilities : feature introduction

Lähdesmäki, Tuuli

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2010, Vol. 13, no. 1, pp.22-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1403-3216

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory as a social and discursive practice in monuments ; a case study of the Tapio Rautavaara Monument

Lähdesmäki, Tuuli

Nordisk museologi, 2004, Nr 1, pp.29-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1103-8152

Toàn văn sẵn có

13
Syväluotaus Taidehallin näyttelytoimintaan Bertel Hintzen toimikaudella
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syväluotaus Taidehallin näyttelytoimintaan Bertel Hintzen toimikaudella

Lähdesmäki, Tuuli

Tahiti, 03/18/2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2242-0665 ; DOI: http://dx.doi.org/10.23995/tht.79913

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe’s Peat Fire: Intangible Heritage and the Crusades for Identity

van der Laarse, Robert ; Lähdesmäki, Tuuli ; Passerini, Luisa ; Kaasik-Krogerus, Sigrid ; van Huis, Iris; Art and Culture, History, Antiquity ; CLUE+

ISBN: 978-3-030-11463-3 ; ISBN: 978-3-030-11464-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2012  (6)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Finnish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lähdesmäki, Tuuli
 2. Wagener, A.
 3. Lahdesmaki, Tuuli
 4. Wagener, Albin
 5. Passerini, Luisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...