skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 173  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing the Liberal Multiculturalist Hypothesis: Normative Theories and Social Science Evidence

Kymlicka, Will

Canadian Journal of Political Science, 2010, Vol.43(2), pp.257-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423910000041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rejoinder from sociability to solidarity: reply to commentators

Kymlicka, Will

Comparative Migration Studies, 2016, Vol.4(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: 10.1186/s40878-016-0030-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism in normative theory and in social science

Kymlicka, Will

Ethnicities, 1 March 2011, Vol.11(1), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14687968 ; E-ISSN: 17412706

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invited symposium: New directions and issues for the study of ethnicity, nationalism and multiculturalism

Kymlicka, Will

Ethnicities, March 2011, Vol.11(1), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796810388698

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidarity in diverse societies: beyond neoliberal multiculturalism and welfare chauvinism

Kymlicka, Will

Comparative Migration Studies, 2015, Vol.3(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: 10.1186/s40878-015-0017-4

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights: West and East

Kymlicka, Will

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2015, Vol.14(4), pp.4-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural citizenship within multination states

Kymlicka, Will

Ethnicities, September 2011, Vol.11(3), pp.281-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796811407813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direitos humanos e justiça etnocultural.

Kymlicka, Will

Meritum, 2011, Vol.6(2), pp.13-55

ISSN: 2238-6939

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Канадски мултикултурализам: глобалне тескобе и локалне полемике

Kymlicka, Will; Banting, Keith

Teme - Časopis za Društvene Nauke, 2011, Issue 04, pp. 1193-1222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-7919

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Канадски мултикултурализам: глобалне тескобе и локалне полемике

Kymlicka, Will ; Banting, Keith

Teme - Časopis za Društvene Nauke, 2011, Issue 4, pp.1193-1222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-7919 ; E-ISSN: 1820-7804

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Defense of animal citizens and sovereigns

Donaldson, Sue ; Kymlicka, Will

Law, Ethics and Philosophy, 2013, Issue 1, pp.143-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2341-1465

Toàn văn sẵn có

12
A Reply to Svärd, Nurse, and Ryland
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reply to Svärd, Nurse, and Ryland

Donaldson, Sue ; Kymlicka, Will

Journal of Animal Ethics, 27 September 2013, Vol.3(2), pp.208-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21565414 ; E-ISSN: 21601267 ; DOI: 10.5406/janimalethics.3.2.0208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there really a retreat from multiculturalism policies New evidence from the multiculturalism policy index

Banting, Keith ; Kymlicka, Will

Comparative European Politics, September 2013, Vol.11(5), pp.577-598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-4790

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian multiculturalism in historical and comparative perspective: is Canada unique?

Kymlicka, Will

Constitutional Forum, Spring, 2003, Vol.13(1), p.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0847-3889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Solidarity in diverse societies: beyond neoliberal multiculturalism and welfare chauvinism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidarity in diverse societies: beyond neoliberal multiculturalism and welfare chauvinism

Kymlicka, Will

Comparative Migration Studies, 12/2015, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s40878-015-0017-4

Toàn văn sẵn có

16
Multicultural citizenship within multination states
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural citizenship within multination states

Kymlicka, Will

Ethnicities, 09/2011, Vol.11(3), pp.281-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1468796811407813

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unruly Beasts: Animal Citizens and the Threat of Tyranny

Donaldson, Sue ; Kymlicka, Will

Canadian Journal of Political Science, 2014, Vol.47(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423914000195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
CANADIAN MULTICULTURALISM IN HISTORICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE: IS CANADA UNIQUE?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CANADIAN MULTICULTURALISM IN HISTORICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE: IS CANADA UNIQUE?

Kymlicka, Will

Constitutional Forum / Forum constitutionnel, 07/24/2011, Vol.13(1 & 2), p.2003 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1927-4165 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21991/C9W37Q

Toàn văn sẵn có

19
Los derechos de las minorías en la filosofía política y en el derecho internacional
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los derechos de las minorías en la filosofía política y en el derecho internacional

Kymlicka, Will

REVISTA IUS, 11/29/2016, Vol.2(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2594-2816 ; E-ISSN: 1870-2147 ; DOI: http://dx.doi.org/10.35487/rius.v2i22.2008.144

Toàn văn sẵn có

20
Invited symposium: New directions and issues for the study of ethnicity, nationalism and multiculturalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invited symposium: New directions and issues for the study of ethnicity, nationalism and multiculturalism

Kymlicka, Will

Ethnicities, 03/2011, Vol.11(1), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1468796810388698

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 173  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (120)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (27)
 2. 1993đến1997  (30)
 3. 1998đến2002  (15)
 4. 2003đến2008  (47)
 5. Sau 2008  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (107)
 2. French  (17)
 3. Spanish  (4)
 4. Portuguese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...