skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sheng Ding, The Dragon’s Hidden Wings: How China Rises with Its Soft Power

Kraus, Richard

Journal of Chinese Political Science, 2009, Vol.14(2), pp.221-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6954 ; E-ISSN: 1874-6357 ; DOI: 10.1007/s11366-009-9054-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Repatriation of Plundered Chinese Art

Kraus, Richard Curt

The China Quarterly, 2009, Vol.199, pp.837-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S030574100999052X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China Quarterly, 210, June 2012, pp. 500-539

Polumbaum, Judy ; Kraus, Richard Curt ; Hua; Barr, Yu; Allan H

The China Quarterly, Jun 2012, Vol.210, pp.500-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03057410 ; E-ISSN: 14682648 ; DOI: 10.1017/S0305741012000495

Toàn văn sẵn có

4
Radical Change through Communication in Mao's China. By Godwin C. Chu. Honolulu: University Press of Hawaii, 1977. x, 340 pp. Appendixes, Plates, Notes, Index. $14.00
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Change through Communication in Mao's China. By Godwin C. Chu. Honolulu: University Press of Hawaii, 1977. x, 340 pp. Appendixes, Plates, Notes, Index. $14.00

Kraus, Richard Curt

The Journal of Asian Studies, 5/1978, Vol.37(03), pp.531-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021911800144365

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class Conflict and the Vocabulary of Social Analysis in China

Kraus, Richard Curt

The China Quarterly, 1977, Vol.69, pp.54-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S0305741000011607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Limits of Maoist Egalitarianism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Maoist Egalitarianism

Kraus, Richard Curt

Asian Survey, 11/1976, Vol.16(11), pp.1081-1096 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2643486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Pianos and Politics in China: Middle-Class Ambitions and the Struggle over Western Music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pianos and Politics in China: Middle-Class Ambitions and the Struggle over Western Music

Kraus, Richard Curt

ISBN10: 0195058364 ; ISBN13: 9780195058369 ; E-ISBN10: 0195363264 ; E-ISBN13: 9780195363265

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The limits of Maoist egalitarianism

Kraus, Richard Curt

Asian survey [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class conflict and the vocabulary of social analysis in China

Kraus, Richard Curt

The China quarterly [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sublime Figure of History: Aesthetics and Politics in Twentieth-Century China (review)

Kraus, Richard Curt

China Review International, 1999, Vol.6(2), pp.544-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1069-5834 ; E-ISSN: 1527-9367

Toàn văn sẵn có

11
China: A Second Look. By Claudie Broyelle, Jacques Broyelle, and Evelyne Tschirhart. Translated by Sarah Matthews. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1980. 308 pp. Appendixes, Documents. N.p.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China: A Second Look. By Claudie Broyelle, Jacques Broyelle, and Evelyne Tschirhart. Translated by Sarah Matthews. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1980. 308 pp. Appendixes, Documents. N.p.

Kraus, Richard Curt

The Journal of Asian Studies, 05/1981, Vol.40(3), pp.572-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2054561

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sheng Ding, The Dragon's Hidden Wings: How China Rises with Its Soft Power; (Lanham, MD: Lexington Books, 2008), 197p. $70.00 hardback $25.95 paperback.(Book review)

Kraus, Richard Curt

Journal of Chinese Political Science, June, 2009, Vol.14(2), p.221(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6954

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Brushes with Power: Modern Politics and the Chinese Art of Calligraphy.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brushes with Power: Modern Politics and the Chinese Art of Calligraphy.

Croizier, Ralph ; Kraus, Richard Curt

The American Historical Review, 02/1993, Vol.98(1), p.219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2166503

Toàn văn sẵn có

14
Pianos and Politics in China: Middle-Class Ambitions and the Struggle over Western Music.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pianos and Politics in China: Middle-Class Ambitions and the Struggle over Western Music.

Croizier, Ralph ; Kraus, Richard Curt

The American Historical Review, 02/1991, Vol.96(1), p.235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2164176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Chinese Ambassadors: The Rise of Diplomatic Professionalism since 1949 (review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Ambassadors: The Rise of Diplomatic Professionalism since 1949 (review)

Kraus, Richard Curt

China Review International, 2003, Vol.9(1), pp.186-189 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1527-9367 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/cri.2003.0026

Toàn văn sẵn có

16
Class Conflict in Chinese Socialism
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class Conflict in Chinese Socialism

Freedman, Anne ; Kraus, Richard Curt

The American Political Science Review, 09/1982, Vol.76(3), p.691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1963785

Toàn văn sẵn có

17
Class Conflict in Chinese Socialism
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class Conflict in Chinese Socialism

Hinton, Harold C. ; Kraus, Richard Curt

The American Historical Review, 12/1982, Vol.87(5), p.1443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1857043

Toàn văn sẵn có

18
Class Conflict in Chinese Socialism.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class Conflict in Chinese Socialism.

Selden, Mark ; Kraus, Richard Curt

Contemporary Sociology, 07/1983, Vol.12(4), p.462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2067537

Toàn văn sẵn có

19
Pianos and Politics in China.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pianos and Politics in China.

Whyte, Martin King ; Kraus, Richard Curt

Contemporary Sociology, 09/1990, Vol.19(5), p.734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2072368

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Radical Change through Communication in Mao's China. By Godwin C. Chu. Honolulu: University Press of Hawaii, 1977. x, 340 pp. Appendixes, Plates, Notes, Index. $14.00
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Change through Communication in Mao's China. By Godwin C. Chu. Honolulu: University Press of Hawaii, 1977. x, 340 pp. Appendixes, Plates, Notes, Index. $14.00

Kraus, Richard Curt

The Journal of Asian Studies, 05/1978, Vol.37(3), pp.531-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2053604

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (4)
 2. 1978đến1981  (3)
 3. 1982đến1988  (4)
 4. 1989đến1991  (7)
 5. Sau 1991  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (17)
 2. Bài báo  (6)
 3. Tạp chí  (2)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kraus, Richard Curt
 2. Kraus, Richard
 3. Richard Curt Kraus
 4. Ralph Croizier
 5. Croizier, Ralph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...