skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.359-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naga militancy and violent politics in the shadow of ceasefire

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, November 2011, Vol.48(6), pp.781-792 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343311417972

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reclaiming the Forest: Ewenki Reindeer Herding as Exception

Kolås, Åshild

Human Organization, Winter 2011, pp.397-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00187259 ; E-ISSN: 19383525 ; DOI: 10.17730/humo.70.4.f20r707219213865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Abrahms, Max ; Baev, Pavel ; Bakke, Kristin M ; Eller, Jack David ; Dahl, Marianne ; Dupuy, Kendra ; Gleditsch, Nils Petter ; Jensehaugen, Jørgen ; Erling Kjellman, Kjell ; Kolås, Åshild ; London, Scott ; Malmin Binningsbø, Helga ; Pilster, Ulrich ; Paasche, Erlend ; Thiessen, Chuck ; Magnus Theisen, Ole ; Tollefsen, Andreas ; Vural, Yücel ; Wallacher, Hilde

Journal of Peace Research, March 2011, Vol.48(2), pp.261-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310397975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.754-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, September 1998, Vol.35(5), pp.651-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343398035005018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, September 1999, Vol.36(5), pp.614-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343399036005023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, July 1998, Vol.35(4), pp.519-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343398035004009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, May 1995, Vol.32(2), pp.243-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032002019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tibetan Nationalism: The Politics of Religion

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, February 1996, Vol.33(1), pp.51-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033001004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, February 1994, Vol.31(1), pp.122-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031001026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, May 1994, Vol.31(2), pp.236-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031002029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernising Tibet: Contemporary Discourses and Practices of ‘Modernity’

Kolås, Åshild

Inner Asia, 2003, Vol.5(1), pp.17-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-8172 ; E-ISSN: 2210-5018 ; DOI: 10.1163/146481703793647415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genealogy of sovereignty

Al - Jubory, Zubaidah; Kolås, Åshild ; Hansen, Stig Jarle

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genealogy of sovereignty

Al-Jubory, Zubaidah; Kolås, Åshild ; Hansen, Stig Jarle

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Kolås, Åshild ; Lewthwaite, Malcolm ; Reichberg, Gregory ; Simonsen, Sven Gunnar ; Skåra, Bernt A ; Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, July 2002, Vol.39(4), pp.503-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039004008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Aarbakke, Vemund ; Baev, Pavel ; Bøe, Ina Elisabet ; Frydenlund, Iselin ; Gurdin, J. Barry ; Kolås, Åshild ; Syse, Henrik ; Urdal, Henrik ; Wiberg, Håkan

Journal of Peace Research, March 2002, Vol.39(2), pp.251-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039002006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Norge etter 22. juli
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norge etter 22. juli

Bakkevig, Trond ; Bivand Erdal, Marta ; Tordhol Ezzati, Rojan ; Ustad Figenschou, Tine ; Hughes, Glenn ; Kaufmann, Mareile ; Kolås, Åshild ; Lysaker, Odin ; Magalong, Abigail ; Witsø Rafoss, Tore ; Steen, Francis ; Thorbjørnsrud, Kjersti...

ISBN: 9788202591007 ; ISBN: 9788202591007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taylor, Ian, 2006. China and Africa: Engagement and Compromise. Routledge Contemporary China Series. London: Routledge. 233 pp. ISBN 0415397405

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, May 2007, Vol.44(3), pp.371-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433070440030712

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

■ Lubkemann, Stephen C., 2008. Culture in Chaos: An Anthropology of the Social Condition in War. Chicago, IL & London: University of Chicago Press. 401 pp. ISBN 9780226496412

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, July 2009, Vol.46(4), pp.603-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433090460040809

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2001  (4)
 3. 2002đến2005  (4)
 4. 2006đến2011  (8)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. Norwegian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kolås, Åshild
 2. Baev, Pavel
 3. Kolas, A
 4. Gleditsch, Nils Petter
 5. Kolas, Ashild

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...