skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historians and the Law

Klingaman, William K.

The Public Historian, 1 July 1981, Vol.3(3), pp.95-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02723433 ; E-ISSN: 15338576 ; DOI: 10.2307/3377737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
1941,1941
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

1941,1941

Gilbert, James ; Gregory, Ross ; Klingaman, William K.

Reviews in American History, 09/1989, Vol.17(3), p.464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2702851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Louisiana and Arkansas oil: a photographic history, 1901-1946

Klingaman, William K.

Business History Review, Spring, 1984, Vol.58, p.139(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6805

Toàn văn sẵn có

4
America 1941: A Nation at the Crossroads
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

America 1941: A Nation at the Crossroads

Fox, Stephen ; Gregory, Ross ; Klingaman, William K.

The Journal of American History, 12/1989, Vol.76(3), p.980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2936533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Louisiana and Arkansas Oil: A Photographic History, 1901-1946 (Book Review)

Klingaman, William K.

The Business History Review, 1 April 1984, Vol.58(1), pp.139-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harry S. Truman and the Modern American Presidency (Book Review)

Klingaman, William K.

The Public Historian, 1 April 1985, Vol.7(2), pp.82-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02723433 ; E-ISSN: 15338576 ; DOI: 10.2307/3377612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Abraham Lincoln and the Road to Emancipation, 1861-1865
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abraham Lincoln and the Road to Emancipation, 1861-1865

Essah, Patience ; Klingaman, William K. ; Vorenberg, Michael

Journal of Southern History, 02/01/2003, Vol.69(1), p.193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/30039889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Foreign Relations of the United States, 1958-1960. Vol. 15: South and Southeast Asia.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Relations of the United States, 1958-1960. Vol. 15: South and Southeast Asia.

Hess, Gary R. ; Chi, Madeline ; Glennon, John P. ; Klingaman, William K. ; Mcmahon, Robert J. ; Lafantasie, Glenn W. ; Glennon, John P. ; Keefer, Edward C. ; Mabon, David W.

The Journal of American History, 12/1993, Vol.80(3), p.1162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2080559

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (1)
 2. 1984đến1984  (2)
 3. 1985đến1988  (1)
 4. 1989đến1993  (3)
 5. Sau 1993  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Klingaman, William K.
 2. William K. Klingaman
 3. Klingaman, William
 4. Gregory, Ross
 5. Fox, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...