skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 124  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SÉPARATEUR D'HUILE ET D'EAU
油水分離装置
OIL-WATER SEPARATOR

Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

油水分离装置
Oil -water separating device

Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOUNTING STRUCTURE OF COMMUTATOR, AND FILTER DEVICE

Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

フィルタ装置
FILTER DEVICE

Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAPPING DEVICE

Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capping system

Kitajima, Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abdecksystem

Kitajima, Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capping system

Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capping system

Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

フィルタエレメントユニット
FILTER ELEMENT UNIT

Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capping system

Kitajima, Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAPPING SYSTEM

Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

drupa 2016 from the Standpoint of Packaging Manufacturing
パッケージ製造の視点からみたdrupa 2016

北嶋, 信幸 ; Kitajima, Nobuyuki

日本印刷学会誌, 2016, Vol.53(5), pp.378-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0914-3319 ; DOI: 10.11413/nig.53.378

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic alters uptake and distribution of sulphur in P teris vittata

Watanabe, Toshihiro ; Kouho, Ran ; Katayose, Tomo ; Kitajima, Nobuyuki ; Sakamoto, Naoya ; Yamaguchi, Noriko ; Shinano, Takuro ; Yurimoto, Hisayoshi ; Osaki, Mitsuru

Plant, Cell & Environment, January 2014, Vol.37(1), pp.45-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7791 ; E-ISSN: 1365-3040 ; DOI: 10.1111/pce.12124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on Chromium Accumulation Mechanism of Chinese Break Fern (Pteris Vittata L.) by Synchrotron Radiation X-ray Fluorescence Analysis
放射光蛍光X線分析を用いるモエジマシダ(Pteris vittata L.)におけるクロム蓄積機構の解明

本田, 真央 ; 北島, 信行 ; 阿部, 知子 ; 梅村, 知也 ; 保倉, 明子 ; Honda, Mao ; Kitajima, Nobuyuki ; Abe, Tomoko ; Umemura, Tomonari ; Hokura, Akiko

分析化学, 2015, Vol.64(11), pp.801-810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0525-1931 ; DOI: 10.2116/bunsekikagaku.64.801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE FILTRAGE
フィルタ装置
FILTER DEVICE

Komine Akiyoshi ; Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF FILTRANT ET DISPOSITIF DE FILTRATION
フィルタ装置及び濾過装置
FILTER DEVICE AND FILTRATION DEVICE

Kitajima Nobuyuki ; Okamoto Mitsunobu

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

タンク装置
TANK DEVICE

Ishizuka Makoto ; Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE RÉSERVOIR
タンク装置
TANK DEVICE

Ishizuka Makoto ; Kitajima Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF FILTRANT
フィルタ装置
FILTER DEVICE

Kitajima Nobuyuki ; Ishizuka Makoto

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 124  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (28)
 2. 1989đến1994  (18)
 3. 1995đến2004  (14)
 4. 2005đến2011  (26)
 5. Sau 2011  (38)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (101)
 2. Bài báo  (23)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (100)
 2. Japanese  (28)
 3. German  (22)
 4. French  (13)
 5. Chinese  (5)
 6. Korean  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kitajima Nobuyuki
 2. Kitajima, Nobuyuki
 3. Kuzuoka Shinichi
 4. Tachibana Yoshiaki
 5. Kitajima, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...