skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of the excipient concentration on the pharmacokinetics of PM181104, a novel antimicrobial thiazolyl cyclic peptide antibiotic, following intravenous administration to mice

Vijayaphanikumar Yemparala ; Anagha A. Damre ; Venkat Manohar ; Kishori Sharan Singh ; Girish B. Mahajan ; Satish N. Sawant ; Tanaji Deokule ; H. Sivaramakrishnan

Results in Pharma Sciences, 01 January 2014, Vol.4, pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-2863 ; E-ISSN: 2211-2863 ; DOI: 10.1016/j.rinphs.2014.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclopentyl-pyrimidine based analogues as novel and potent IGF-1R inhibitor

Aware, Valmik ; Gaikwad, Nitin ; Chavan, Sambhaji ; Manohar, Sonal ; Bose, Julie ; Khanna, Smriti ; B-Rao, Chandrika ; Dixit, Neeta ; Singh, Kishori Sharan ; Damre, Anagha ; Sharma, Rajiv ; Patil, Sambhaji ; Roychowdhury, Abhijit

European Journal of Medicinal Chemistry, 6 March 2015, Vol.92, pp.246-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0223-5234 ; DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.12.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Cyclopentyl-pyrimidine based analogues as novel and potent IGF-1R inhibitor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclopentyl-pyrimidine based analogues as novel and potent IGF-1R inhibitor

Aware, Valmik ; Gaikwad, Nitin ; Chavan, Sambhaji ; Manohar, Sonal ; Bose, Julie ; Khanna, Smriti ; B-Rao, Chandrika ; Dixit, Neeta ; Singh, Kishori Sharan ; Damre, Anagha ; Sharma, Rajiv ; Patil, Sambhaji ; Roychowdhury, Abhijit

European Journal of Medicinal Chemistry, 03/2015, Vol.92, C, pp.246-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02235234 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.12.053

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. B-Rao, Chandrika
  2. Roychowdhury, Abhijit
  3. Khanna, Smriti
  4. Bose, Julie
  5. Manohar, Sonal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...