skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ein Beitrag zur Kenntnis der Veränderungen, welche die stickstoffhaltigen Bestandteile grüner Pflanzen infolge von Lichtabschluß erleiden.

Kiesel, A.

Hoppe-Seyler´s Zeitschrift für physiologische Chemie, 1906, Vol.49(1), pp.72-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-4888 ; E-ISSN: 1437-4315 ; DOI: 10.1515/bchm2.1906.49.1.72

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of ideomotor effect anticipations

Pfister, R. ; Melcher, T. ; Kiesel, A. ; Dechent, P. ; Gruber, O.

Neuroscience, Feb 14, 2014, Vol.259, p.164(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of ideomotor effect anticipations

Pfister, R ; Melcher, T ; Kiesel, A ; Dechent, P ; Gruber, O

Neuroscience, 14 February 2014, Vol.259, pp.164-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2013.11.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miscanthus as Biogas Substrate

Kiesel, A. ; Lewandowski, I.

DOI: 10.5071/22ndEUBCE2014-1BO.10.5 ; Related ISBN: 978-88-89407-52-3 ; Related ISSN: 2282-5819

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diverticula in Male Lycorea halia Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Danaini: Itunina)-Support Organs for Everted Hairpencils with Unique Ultrastructure

Gnatzy, W ; Fischer, O W ; Kiesel, A ; Vane-Wright, R I ; Boppré, M

Neotropical entomology, 05 December 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1678-8052 ; PMID: 31808073 Version:1 ; DOI: 10.1007/s13744-019-00720-6

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erwiderung zur Bemerkung von W. Butkewitsch.

Kiesel, A.

Hoppe-Seyler´s Zeitschrift für physiologische Chemie, 1910, Vol.65(3), pp.283-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-4888 ; E-ISSN: 1437-4315 ; DOI: 10.1515/bchm2.1910.65.3.283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Versuche mit dem Stanĕkschen Verfahren zur quantitativen Bestimmung des Cholins.

Kiesel, A.

Hoppe-Seyler´s Zeitschrift für physiologische Chemie, 1907, Vol.53(3), pp.215-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-4888 ; E-ISSN: 1437-4315 ; DOI: 10.1515/bchm2.1907.53.3-5.215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIMISC - Developing Miscanthus Production Systems for Marginal Lands

Lewandowski, I. ; Kalinina, O. ; Kiesel, A. ; Clifton-Brown, J. ; Farrar, K. ; Donnison, I. ; Huxley, L. ; Nunn, C. ; Trindade, L. ; Dolstra, O. ; van der Weijde, T. ; van der Linden, G. ; Chen, C.-L. ; Roland-Ruiz, I. ; Muylle, H. ; Lootens, P. ; Fonteyne, S. ; Harding, G. ; Mos, M. ; Schwarz, K.U. ; Meyer, H. ; Muller-Samann, K. ; Xi, Q. ; Özgüven, M. ; Khokhlov, N. ; Tarakanov, I. ; Schüle, H.

DOI: 10.5071/23rdEUBCE2015-1CP.2.2 ; Related ISBN: 978-88-89407-51-6 ; Related ISSN: 2282-5819

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beitrag zur Kenntnis der Nuclealreaktion in Pflanzen

Kiesel, A. ; Doinikowa, H.

CYTOLOGIA, 1937, Vol.FujiiJubilaei(1), pp.104-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-4545 ; DOI: 10.1508/cytologia.FujiiJubilaei.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ein Beitrag zur Kenntnis der Zellwandsubstanzbildung

Kiesel, A. ; Jatzina, R.

Planta, 1935, Vol.24(2), pp.308-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0935 ; E-ISSN: 1432-2048 ; DOI: 10.1007/BF01910951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kiesel, A
 2. Gruber, O
 3. Melcher, T
 4. Lewandowski, I.
 5. Dechent, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...