skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 540  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình khoa học quản lý Dùng cho đào tạo đại học sau đại học ngành kinh tế

Phan Huy Đường

H Đại học Quốc Gia Hà Nội; 2017

Truy cập trực tuyến

2
Giáo trình khoa học quản lý (Dùng cho đào tạo đại học, sau đại học ngành kinh tế)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình khoa học quản lý (Dùng cho đào tạo đại học, sau đại học ngành kinh tế)

Phan, Huy Đường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57515

Truy cập trực tuyến

3
Xác lập mối liên hệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ tại bệnh viện công lập với các đối tác theo hướng tự chủ (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác lập mối liên hệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ tại bệnh viện công lập với các đối tác theo hướng tự chủ (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Nguyễn, Vân Khánh; Vũ, Cao Đàm

Nguyễn, V. K. (2018). Xác lập mối liên hệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ tại bệnh viện công lập với các đối tác theo hướng tự chủ. (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66685; 658.4 NG-K 2018 / 02050005646

Truy cập trực tuyến

4
A Guide to ERP: Benefits, Implementation and Trends
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to ERP: Benefits, Implementation and Trends

Lineke, Sneller RC

9788740307290; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19060

Truy cập trực tuyến

5
Quản trị học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị học

Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58989

Truy cập trực tuyến

6
Giáo trình khoa học quản lý Tập 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình khoa học quản lý Tập 2

Đoàn, Thị Thu Hà; Nguyễn, Thị Ngọc Huyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57013

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to ERP

Sneller RC Lineke

Bookboon; 2014 - (658.5)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình khoa học quản lý Tập 1 tái bản

Khoa học và kỹ thuật; 2009 - (658 ĐO H(1) 2009)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to Management science quantitative approaches to decision making

Anderson David R

SOUTH WESTERN CENGAGE Learning; 2012 - (658 AND 2012)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Trần Xuân Cầu

Đại học Kinh Tế Quốc Dân; 2008

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình khoa học quản lý : hệ cử nhân chính trị

H. : CTQG, 2004 - (658 GIA 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Management : competing in the new era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management : competing in the new era

Bateman Thomas S.; Snell Scott

Boston : Irwin, 2002 - (658.4 BAT 2002) - ISBN0072408596

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Trần, Xuân Cầu; Mai, Quốc Chánh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34262

Truy cập trực tuyến

14
Giáo trình tâm lý học quản lý
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tâm lý học quản lý

Nguyễn, Đình Xuân; Vũ, Đức Đán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57161

Truy cập trực tuyến

15
Giáo trình quản lý dự án
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình quản lý dự án

Từ, Quang Phương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59106

Truy cập trực tuyến

16
读古典。学企管
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

读古典。学企管

李维庆

River Edge N.J. : 八方文化企業公司, 1995 - (658 LY 1995) - ISBN1879771071

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tái cấu trúc các viện chuyên ngành nhằm hoàn thiện chức năng đào tạo của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 83404

Nguyễn Thị Thu Hiền; Phạm Tất Thắng

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (658.164 NG-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
NHU CẦU HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA PHỤ NỮ NGHÈO TẠI XÃ ĐỒNG SƠN - HUYỆN TÂN SƠN - TỈNH PHÚ THỌ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

NHU CẦU HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA PHỤ NỮ NGHÈO TẠI XÃ ĐỒNG SƠN - HUYỆN TÂN SƠN - TỈNH PHÚ THỌ

Nhung, Nguyễn Thị Hồng

83 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4254

Truy cập trực tuyến

19
CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH, TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC THÀNH ĐÔ KIM CHUNG, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH, TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC THÀNH ĐÔ KIM CHUNG, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

My, Đinh Trà

81 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4284

Truy cập trực tuyến

20
Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình hiện nay

Nguyễn, Thị Thương; Đoàn, Thế Hanh

Nguyễn, T. T. (2014). Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình hiện nay. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8982

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 540  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (15)
 2. 1985đến1993  (28)
 3. 1994đến2002  (94)
 4. 2003đến2012  (217)
 5. Sau 2012  (201)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (300)
 2. English  (169)
 3. Undetermined  (43)
 4. Chinese  (1)
 5. French  (1)
 6. German  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...