skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.133  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu vực Trạm nghiên cứu đa dạng sinh học Mê Linh làm cơ sở khoa học cho bảo tồn và sử dụng hợp lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu vực Trạm nghiên cứu đa dạng sinh học Mê Linh làm cơ sở khoa học cho bảo tồn và sử dụng hợp lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Phan, Thị Hiền; Trần, Văn Thụy

01050002538; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39620

Truy cập trực tuyến

2
Đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải ngành sản xuất bia. : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải ngành sản xuất bia. : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01

Nguyễn, Tú Oanh; Ngô, Thị Lan Phương, người hướng dẫn

01050001644; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39583

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải ngành sản xuất bia Luận văn ThS Khoa học môi trường 60 44 03 01

Nguyễn Tú Oanh

Đại học Quốc gia Hà Nội ;Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 2014

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Nghiên cứu mô phỏng sự phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) trong môi trường đất lúa lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam: Luận án TS. Khoa học môi trường
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu mô phỏng sự phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) trong môi trường đất lúa lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam: Luận án TS. Khoa học môi trường

Ngô, Đức Minh; Nguyễn, Mạnh Khải

Ngô, Đ. M. (2018). Nghiên cứu mô phỏng sự phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) trong môi trường đất lúa lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66233; 363.73874 NG-M 2018 / 01050004087

Truy cập trực tuyến

6
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tới hệ sinh thái, đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý khu vực mỏ đá vôi núi Thung Chuông, xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 84403
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tới hệ sinh thái, đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý khu vực mỏ đá vôi núi Thung Chuông, xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 84403

Trần, Văn Hưng; Trần, Văn Thụy

Trần, V. H. (2018). Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tới hệ sinh thái, đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý khu vực mỏ đá vôi núi Thung Chuông, xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66240; 333.95 TR-H 2018 / 01050004094

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu diễn biến bồi lắng lòng hồ Hòa Bình và phân tích một số nguyên nhân gây bồi lắng làm cơ sở khoa học cho việc quản lý bền vững hồ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu diễn biến bồi lắng lòng hồ Hòa Bình và phân tích một số nguyên nhân gây bồi lắng làm cơ sở khoa học cho việc quản lý bền vững hồ

Nguyễn, Thị Hồng Chiên; Nguyễn, Thị Phương Loan; Dương, Hồng Sơn

Nguyễn, T. H. C. (2015). Nghiên cứu diễn biến bồi lắng lòng hồ Hòa Bình và phân tích một số nguyên nhân gây bồi lắng làm cơ sở khoa học cho việc quản lý bền vững hồ. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13607

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu ảnh hưởng của axit silicic đến sự phân tán cấp hạt sét trong đất có thành phần giàu kaolinit và sắt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit silicic đến sự phân tán cấp hạt sét trong đất có thành phần giàu kaolinit và sắt

Đàm, Thị Ngọc Tân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20371

Truy cập trực tuyến

9
Đánh giá tiềm năng khai thác nguồn năng lượng khí sinh học từ các hoạt động chăn nuôi tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tiềm năng khai thác nguồn năng lượng khí sinh học từ các hoạt động chăn nuôi tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Nguyễn, Thị Bích Ngọc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33493

Truy cập trực tuyến

10
Đánh giá chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Đuống và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Đuống và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường

Lê, Văn Cư; Lưu, Đức Hải

Lê, V. C. (2016). Đánh giá chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Đuống và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33348

Truy cập trực tuyến

11
Kiểm kê khí thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiểm kê khí thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đặng, Thị Xuân Hoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33307

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam

Ngô, Đức Dũng; Nguyễn, Mạnh Khải

Ngô, Đức Dũng. (2016). Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33471

Truy cập trực tuyến

13
Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước, bùn đáy tại thượng nguồn hệ thống sông Hồng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước, bùn đáy tại thượng nguồn hệ thống sông Hồng

Phạm, Trọng Đạt; Phạm, Ngọc Hồ

Phạm, T. Đ. (2014). Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước, bùn đáy tại thượng nguồn hệ thống sông Hồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001979; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39297

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

Lê, Sỹ Chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61105

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu an ninh môi trường tỉnh Bắc Ninh và vai trò của Công an nhân dân
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu an ninh môi trường tỉnh Bắc Ninh và vai trò của Công an nhân dân

Nguyễn, Thị Phương Hảo; Trịnh, Thị Thanh; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nguyễn, T. P. H. (2017). Nghiên cứu an ninh môi trường tỉnh Bắc Ninh và vai trò của Công an nhân dân. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 624403; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61103; 363.73 NG-H 2017 / 01050003612

Truy cập trực tuyến

16
Khoa học môi trường
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoa học môi trường

Cb. : Lê Văn Khoa ; Hoàng Xuân Cơ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60477

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản chì kẽm tại tỉnh Bắc Kạn Luận án TS Khoa học môi trường 624403

Lê Sỹ Chính

H Trường Đại học khoa họcTự nhiên; 2017

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu an ninh môi trường tỉnh Bắc Ninh và vai trò của Công an nhân dân Luận án TS Khoa học môi trường 624403

Nguyễn Thị Phương Hảo

H Trường Đại học khoa họcTự nhiên; 2017

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước bùn đáy tại thượng nguồn hệ thống sông Hồng Luận văn ThS Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường 60 44 03

Phạm Trọng Đạt

ĐHKHTN; 2014

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở khoa học môi trường

Lưu Đức Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2005 - (363.7 LU-H 2005)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.133  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (327)
 2. Trong mục lục thư viện (476)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (7)
 2. 1994đến1999  (17)
 3. 2000đến2005  (35)
 4. 2006đến2012  (279)
 5. Sau 2012  (816)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (1.038)
 2. Sách  (92)
 3. Bài báo  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (700)
 2. Undetermined  (121)
 3. English  (64)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...