skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 124  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

We the People An Introduction to American Politics

Ginsberg Benjamin; Lowi Theodore J; Weir Margaret

University Press of America; 2003 - (320.473 GIN 2003)

Truy cập trực tuyến

2
Political questions : political philosophy from Plato to Rawls
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political questions : political philosophy from Plato to Rawls

Arnhart Larry.

New York : Macmillan ; London : Collier Macmillan, c1987. - (320.01 ARN 1987) - ISBN0023041307 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Политические науки и политическая практика

М. : Наука, 1984

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Power & choice : an introduction to political science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power & choice : an introduction to political science

Shively W. Phillips

New York, N.Y. : McGraw-Hill, c2003. - (320 SHI 2003) - ISBN0072476664 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhập môn khoa học chính trị

Nguyễn Xuân Tế

Tp. HCM. : Nxb. Tp. HCM, 2002 - (320 NG-T 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin lý luận

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

H., [2000]-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhận diện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 02 01

Vũ Đức Trình; Nguyễn Trọng Tuấn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (320.9597 VU-T 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoa học chính sách công

Đỗ Đức Minh; Dương Xuân Ngọc

H. : CTQG, 2008 - (320.6 KHO 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Chính trị luận = the politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính trị luận = the politics

Aristotle.; Nông Duy Trường

Hà Nội : Thế giới , 2015 - (320.011 ARI 2015) - ISBN9786047706075

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private Desires Political Action An Invitation to the Politics of Rational Choice

Laver Michael

SAGE Publications; 1997 - (320 LAV 1997)

Truy cập trực tuyến

11
Chính trị, khoa học chính trị và đào tạo khoa học chính trị ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính trị, khoa học chính trị và đào tạo khoa học chính trị ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Phạm, Quang Minh

Phạm, Q. M. (2010). Chính trị, khoa học chính trị và đào tạo khoa học chính trị ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, 26, tr. 24-30; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4965

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Road to pan-asia

Kajima Morinosuke

Tokyo : The Japan Times, [1973] - (320.5 KAJ 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhà nước và pháp quyền. Tập 2

H. : Khoa học, 1964 - (320.1 NHA(2) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhà nước và pháp quyền. Tập 3, kỷ niệm 20 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ. Tập nghiên cứu

H. : Khoa học, 1965 - (320.1 NHA(3) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Comparative politics : a global introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative politics : a global introduction

Sodaro Michael J.; Dean Walter

N.Y. : McGraw-Hill, 2000 - (320.3 SOD 2000) - ISBN0073526312

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thể chế chính trị / Nguyễn Đăng Dung, Bùi Ngọc Sơn

Nguyễn Đăng Dung; Bùi Ngọc Sơn

H. : LLCT, 2004 - (320 NG-D 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích triết học những vấn đề cơ bản về chính trị và khoa học chính trị

Nguyễn Hữu Khiển

H. : LLCT, 2006 - (320.01 NG-K 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạp chí khoa học chính trị

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

H., 2001- - ISSN1859-0187

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Revue des sciences morales & politiques : le rôle et la place de l'État au début du XXIe siècle. 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revue des sciences morales & politiques : le rôle et la place de l'État au début du XXIe siècle. 1

P. : Presses universitaires de France, 2000 - (320 REV 2000) - ISBN2130503365

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các vấn đề của chủ nghĩa xã hội những năm gần đây : toàn cầu hoá trong tiến trình lịch sử của CNXH. CNXH lý luận và thực tiễn. CNXH của nhân dân Cu Ba

H., [2006] - (320.53 CAC 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 124  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (11)
 2. 1977đến1992  (13)
 3. 1993đến2001  (23)
 4. 2002đến2010  (30)
 5. Sau 2010  (52)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (80)
 2. Luận án, luận văn  (37)
 3. Bài báo  (5)
 4. Tạp chí  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (67)
 2. Vietnamese  (43)
 3. Undetermined  (3)
 4. French  (3)
 5. Russian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...