skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 189  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1948 and after in Palestine: Universal Themes?

Khalidi, Rashid

Critical Inquiry, 01 June 2014, Vol.40(4), pp.314-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00931896 ; E-ISSN: 15397858 ; DOI: 10.1086/676410

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Spring 2012, Vol.41(3), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLI.3.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Winter 2012, Vol.41(2), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLI.2.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Summer 2012, Vol.41(4), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLI.4.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Autumn 2012, Vol.42(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.xlii.1.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Summer 2011, Vol.40(4), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2011.XL.4.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Spring 2011, Vol.40(3), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2011.XL.3.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

And Now What? The Trump Administration and the Question of Jerusalem.(Author abstract)

Khalidi, Rashid I.

Journal of Palestine Studies, 2018, Vol.47(3), p.93(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-919X ; DOI: 10.1525/jps.2018.47.3.93

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Winter 2011, Vol.40(2), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2011.XL.2.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Autumn 2011, Vol.41(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2011.xli.1.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Winter 2018, Vol.47(2), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IPS ROUNDTABLE: THE PALESTINE QUESTION AMID REGIONAL TRANSFORMATIONS

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Winter 2013, Vol.42(2), p.71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue: The Practice of Commemoration.(Author abstract)

Khalidi, Rashid I.

Journal of Palestine Studies, 2017, Vol.47(1), p.6(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-919X ; DOI: 10.1525/jps.2017.47.1.6.

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN REMEMBRANCE: ELIAS SHOUFANI, 1932-2013

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Spring 2013, Vol.42(3), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.3.7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVIEW WITH HANAH ASHRAWI:: Oslo, the PA, and Reinventing the PLO

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Autumn 2014, Vol.44(1), p.76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and the Palestinians, 1977-2012: three key moments.(Author abstract)

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Summer, 2013, Vol.42(4), p.61(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-919X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Autumn 2018, Vol.48(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2018.48.1.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Summer 2018, Vol.47(4), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
INTERVIEW WITH HANAN ASHRAWI: Oslo, the PA, and Reinventing the PLO
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVIEW WITH HANAN ASHRAWI: Oslo, the PA, and Reinventing the PLO

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, 11/2014, Vol.44(1), pp.76-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2014.44.1.76

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary: The Kerry Negotiations

Khalidi, Rashid

Journal of Palestine Studies, Spring 2014, Vol.43(3), p.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 189  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (156)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (26)
 2. 1988đến1995  (42)
 3. 1996đến2003  (35)
 4. 2004đến2012  (48)
 5. Sau 2012  (38)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (176)
 2. French  (8)
 3. German  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Khalidi, Rashid
 2. Khalidi, Rashid I
 3. Khalidi, R.I.
 4. Rashid Khalidi
 5. Khalidi, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...