skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 353  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Helicopter emergency medical service: motivation for focused research

Kessler, Christoph

CEAS Aeronautical Journal, 2015, Vol.6(3), pp.337-394

ISSN: 1869-5582 ; E-ISSN: 1869-5590 ; DOI: 10.1007/s13272-015-0157-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Urban Particulate Air Pollution, Traffic Noise, and Arterial Blood Pressure

Fuks, Kateryna ; Moebus, Susanne ; Hertel, Sabine ; Viehmann, Anja ; Nonnemacher, Michael ; Dragano, Nico ; Möhlenkamp, Stefan ; Jakobs, Hermann ; Kessler, Christoph ; Erbel, Raimund ; Hoffmann, Barbara

Environmental Health Perspectives, 1 December 2011, Vol.119(12), pp.1706-1711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00916765

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MeterPU: a generic measurement abstraction API.(Report)

Li, Lu ; Kessler, Christoph

The Journal of Supercomputing, 2018, Vol.74(11), p.5643(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; DOI: 10.1007/s11227-016-1792-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Containers and Skeleton Programming for GPU-Based Systems

Dastgeer, Usman ; Kessler, Christoph

International Journal of Parallel Programming, 2016, Vol.44(3), pp.506-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7458 ; E-ISSN: 1573-7640 ; DOI: 10.1007/s10766-015-0357-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance-aware composition framework for GPU-based systems

Dastgeer, Usman ; Kessler, Christoph

The Journal of Supercomputing, 2015, Vol.71(12), pp.4646-4662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-014-1105-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compiling for VLIW DSPs

Kessler, Christoph W.

Handbook of Signal Processing Systems

ISBN: 978-1-4614-6859-2

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term urban particulate air pollution, traffic noise, and arterial blood pressure

Fuks, Kateryna ; Moebus, Susanne ; Hertel, Sabine ; Viehmann, Anja ; Nonnemacher, Michael ; Dragano, Nico ; Möhlenkamp, Stefan ; Jakobs, Hermann ; Kessler, Christoph ; Erbel, Raimund ; Hoffmann, Barbara

Environmental health perspectives, December 2011, Vol.119(12), pp.1706-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1552-9924 ; PMID: 21827977 Version:1 ; DOI: 10.1289/ehp.1103564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SkePU 2: Flexible and Type-Safe Skeleton Programming for Heterogeneous Parallel Systems

Ernstsson, August ; Li, Lu ; Kessler, Christoph

International Journal of Parallel Programming, 2018, Vol.46(1), pp.62-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7458 ; E-ISSN: 1573-7640 ; DOI: 10.1007/s10766-017-0490-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The PEPPHER composition tool: performance-aware composition for GPU-based systems.(Report)

Dastgeer, Usman ; Li, Lu ; Kessler, Christoph

Computing, Dec, 2014, Vol.96(12), p.1195(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-485X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patent Foramen Ovale and Cryptogenic Strokes in the Stroke in Young Fabry Patients Study

Huber, Roman ; Grittner, Ulrike ; Weidemann, Frank ; Thijs, Vincent ; Tanislav, Christian ; Enzinger, Christian ; Fazekas, Franz ; Wolf, Markus ; Hennerici, Michael G ; Mccabe, Dominick J H ; Putaala, Jukaa ; Tatlisumak, Turgut ; Kessler, Christoph ; Von Sarnowski, Bettina ; Martus, Peter ; Kolodny, Edwin ; Norrving, Bo ; Rolfs, Arndt

Stroke, January 2017, Vol.48(1), pp.30-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4628 ; PMID: 27899752 Version:1 ; DOI: 10.1161/STROKEAHA.116.013620

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized Composition: Generating Efficient Code for Heterogeneous Systems from Multi-Variant Components, Skeletons and Containers

Kessler, Christoph ; Dastgeer, Usman ; Li, Lu

Arxiv ID: 1405.2915

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized Composition: Generating Efficient Code for Heterogeneous Systems from Multi-Variant Components, Skeletons and Containers

Kessler, Christoph ; Dastgeer, Usman ; Lu, Li; Lu, Li (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 12, 2014

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executing PRAM Programs on GPUs

Brenner, Jurgen ; Keller, Jorg ; Kessler, Christoph

Procedia Computer Science, 2012, Vol.9, pp.1799-1806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2012.04.198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The PEPPHER composition tool: performance-aware composition for GPU-based systems

Dastgeer, Usman ; Li, Lu ; Kessler, Christoph

Computing. Archives for Informatics and Numerical Computation, Dec 2014, Vol.96(12), pp.1195-1211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010485X ; DOI: 10.1007/s00607-013-0371-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MeterPU: a generic measurement abstraction API

Li, Lu ; Kessler, Christoph

The Journal of Supercomputing, 2018, Vol.74(11), pp.5643-5658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-016-1792-x

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pruning strategies in adaptive off-line tuning for optimized composition of components on heterogeneous systems

Li, Lu ; Dastgeer, Usman ; Kessler, Christoph

Parallel Computing, January 2016, Vol.51, pp.37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8191 ; E-ISSN: 1872-7336 ; DOI: 10.1016/j.parco.2015.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban Particulate Matter Air Pollution Is Associated With Subclinical Atherosclerosis

Bauer, Marcus ; Moebus, Susanne ; Möhlenkamp, Stefan ; Dragano, Nico ; Nonnemacher, Michael ; Fuchsluger, Miriam ; Kessler, Christoph ; Jakobs, Hermann ; Memmesheimer, Michael ; Erbel, Raimund ; Jöckel, Karl-Heinz ; Hoffmann, Barbara

Journal of the American College of Cardiology, 23 November 2010, Vol.56(22), pp.1803-1808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2010.04.065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HUBSCHRAUBER MIT KOLLISIONSVERMEIDUNGS-VORRICHTUNG
HÉLICOPTÈRE MUNI D'UN DISPOSITIF ANTI-COLLISION
HELICOPTER HAVING COLLISION AVOIDANCE APPARATUS

Kessler, Christoph

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hubschrauber

Kessler, Christoph

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Parallel Sorting for the Intel SCC

Melot, Nicolas ; Kessler, Christoph ; Avdic, Kenan ; Cichowski, Patrick ; Keller, Jörg

Procedia Computer Science, 2012, Vol.9, pp.1890-1899 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2012.04.207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 353  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (66)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (11)
 2. 1984đến1992  (72)
 3. 1993đến2001  (108)
 4. 2002đến2011  (88)
 5. Sau 2011  (73)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (261)
 2. German  (142)
 3. French  (79)
 4. Finnish  (10)
 5. Spanish  (8)
 6. Danish  (4)
 7. Norwegian  (2)
 8. Chinese  (2)
 9. Polish  (1)
 10. Hungarian  (1)
 11. Japanese  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kessler; Christoph
 2. Kessler, C.
 3. Claus-Herz, Gudrun
 4. Rueger, Ruediger
 5. Kessler Christoph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...