skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control apparatus for vehicle

Kato, Hirokazu

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining optimal resource recycling boundary at regional level: A case study on Tokyo Metropolitan Area in Japan

Chen, Xudong ; Fujita, Tsuyoshi ; Hayashi, Yoshitsugu ; Kato, Hirokazu ; Geng, Yong

European Journal of Operational Research, Mar 1, 2014, Vol.233(2), p.337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03772217 ; E-ISSN: 18726860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining optimal resource recycling boundary at regional level: A case study on Tokyo Metropolitan Area in Japan

Chen, Xudong ; Fujita, Tsuyoshi ; Hayashi, Yoshitsugu ; Kato, Hirokazu ; Geng, Yong

European Journal of Operational Research, 1 March 2014, Vol.233(2), pp.337-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2013.01.054

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling factors in stalagmite oxygen isotopic composition and the paleoprecipitation record for the last 1,100 years in Northeast Japan

Kato, Hirokazu ; Yamada, Tsutomu

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(2), pp.e1-e6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0417

Toàn văn sẵn có

5
Determining optimal resource recycling boundary at regional level: A case study on Tokyo Metropolitan Area in Japan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining optimal resource recycling boundary at regional level: A case study on Tokyo Metropolitan Area in Japan

Chen, Xudong ; Fujita, Tsuyoshi ; Hayashi, Yoshitsugu ; Kato, Hirokazu ; Geng, Yong

European Journal of Operational Research, 03/2014, Vol.233(2), pp.337-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03772217 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2013.01.054

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meoto-iwa viewed from Cultural Geology
文化地質学的観点から見た「夫婦岩」考

加藤, 碵一 ; Kato, Hirokazu

日本地質学会学術大会講演要旨, 2015, Vol.2015(0), pp.050

ISSN: 1348-3935 ; DOI: 10.14863/geosocabst.2015.0_050

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern forming method

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL APPARATUS FOR VEHICLE

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER MODULE SUBSTRATE ULTRASONIC INSPECTION DEVICE AND POWER MODULE SUBSTRATE ULTRASONIC INSPECTION METHOD

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNAL DEFECT INSPECTION METHOD OF CERAMIC SUBSTRATE

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRESS FUSE

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travel controller

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PATTERN FORMATION METHOD

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travel controller

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEGATIVE PRESSURE ABNORMALITY DETECTOR AND INTERNAL COMBUSTION ENGINE CONTROLLER

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL APPARATUS FOR VEHICLE AND CONTROL METHOD THEREOF

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle control device

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRUIT PROCESSING DEVICE FOR PROCESSING SEEDED FRUIT

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energieerzeugungs-Steuerrichtung und Energieerzeugungs-Steuersystem

Kato, Hirokazu

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAVEL CONTROLLER

Kato Hirokazu

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (145)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (24)
 2. 1983đến1991  (128)
 3. 1992đến2000  (212)
 4. 2001đến2010  (470)
 5. Sau 2010  (458)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.078)
 2. Japanese  (202)
 3. German  (155)
 4. French  (118)
 5. Chinese  (105)
 6. Korean  (13)
 7. Hungarian  (1)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kato; Hirokazu
 2. Kato Hirokazu
 3. Kato, H.
 4. Endo Akinori
 5. 加藤, 博和

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...