skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi, G N ; Nkedi-Kizza, P ; Li, Y ; Zimmerman, A R

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), October 2012, Vol.169, pp.12-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6424 ; PMID: 22659728 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2012.05.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Degradation and resilience in Louisiana salt marshes after the BP-Deepwater Horizon oil spill
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation and resilience in Louisiana salt marshes after the BP-Deepwater Horizon oil spill

Silliman, B. R. ; van de Koppel, J. ; Mccoy, M. W. ; Diller, J. ; Kasozi, G. N. ; Earl, K. ; Adams, P. N. ; Zimmerman, A. R.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/10/2012, Vol.109(28), pp.11234-11239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1204922109

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kasozi, G N
  2. Zimmerman, A R
  3. Adams, Peter N.
  4. Nkedi-Kizza, P.
  5. Mccoy , Michael W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...