skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 364  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR PROVIDING NAVIGATION AND SEARCH FUNCTIONALITIES

Karunamuni, Chanaka, G ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR PROVIDING NAVIGATION AND SEARCH FUNCTIONALITIES

Karunamuni Chanaka G ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DELIVERY/READ RECEIPTS FOR ELECTRONIC MESSAGING

Karunamuni Chanaka G ; Dellinger Richard R

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safari Tab and Private Browsing UI Enhancement

Karunamuni Chanaka G ; Dellinger Richard R

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR PROVIDING NAVIGATION AND SEARCH FUNCTIONALITIES

Karunamuni, Chanaka, G ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for providing navigation and search functionalities

Karunamuni, Chanaka G ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR PROVIDING NAVIGATION AND SEARCH FUNCTIONALITIES

Karunamuni Chanaka G ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE METHOD AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR PROVIDING NAVIGATION AND SEARCH FUNCTIONALITIES

Karunamuni Chanaka G ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DELIVERY/READ RECEIPTS FOR ELECTRONIC MESSAGING

Karunamuni, Chanaka G ; Dellinger, Richard R

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAFARI TAB AND PRIVATE BROWSING UI ENHANCEMENT

Karunamuni, Chanaka, G ; Dellinger, Richard, R

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAB BROWSING UI ENHANCEMENT

Karunamuni, Chanaka, G ; Dellinger, Richard, R

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR PROVIDING NAVIGATION AND SEARCH FUNCTIONALITIES

Karunamuni, Chanaka, G ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR PROVIDING NAVIGATION AND SEARCH FUNCTIONALITIES

Karunamuni Chanaka G ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR PROVIDING NAVIGATION AND SEARCH FUNCTIONALITIES

Karunamuni Chanaka G ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for providing navigation and search functionalities

Karunamuni Chanaka G ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for tabbed and private browsing

Karunamuni, Chanaka G ; Dellinger, Richard R

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for adjusting the appearance of a control

Kocienda, Kenneth ; Jon, Tiffany S ; Karunamuni, Chanaka G

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR ADJUSTING THE APPEARANCE OF A CONTROL

Kocienda Kenneth ; Jon Tiffany S ; Karunamuni Chanaka G

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Adjusting the Appearance of a Control

Kocienda Kenneth L ; Jon Tiffany S ; Karunamuni Chanaka G

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR ADJUSTING THE APPEARANCE OF A CONTROL

Kocienda, Kenneth ; Jon, Tiffany, S ; Karunamuni, Chanaka, G

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 364  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (9)
 2. 2014đến2014  (30)
 3. 2015đến2015  (29)
 4. 2016đến2017  (180)
 5. Sau 2017  (116)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (240)
 2. German  (140)
 3. French  (59)
 4. Chinese  (44)
 5. Korean  (23)
 6. Danish  (16)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Karunamuni Chanaka G
 2. Karunamuni, Chanaka G
 3. Chaudhri Imran
 4. Chaudhri, Imran
 5. Karunamuni, Chanaka, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...